Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки : [2995] Community home page

Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук.

Виходить із періодичністю 24 рази на рік тиражем 300 примірників українською, російською, білоруською, англійською, німецькою, французькою, польською мовами.

Засновник:Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Browse

ISSN:1729-360X

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19777-9577 ПР від 15.03.2013

Мова видання: українська, росiйська, білоруська, польська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність:24 рази на рік

Рік заснування: 1996

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025