Серія "Філологічні науки. Літературознавство" : [417] Community home page

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (літературознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.10)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Browse

Sub-communities within this community

2012 [63]

2013 [95]

2014 [64]

2015 [74]

2016 [83]

2017 [38]

ISSN:1729-360Х

Галузь науки:

Проблематика:

висвітлення питань з теорії літератури, історії української літератури, історії зарубіжної літератури, літературної критики, порівняльного літературознавства, фольклористики, літературного джерелознавства і текстології

Мова видання: українська, росiйська, польська, англійська, німецька, франузька(змішаними мовами)

Періодичність:

Рік заснування:1996

Адреса редакції:

Ел. адреса:

oksanagoloviy1982@gmail.com