Серія "Історичні науки" : [337] Community home page

Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Редакційна колегія

Browse

Sub-communities within this community

2013 [70]

2014 [24]

2015 [66]

2016 [64]

2017 [58]

2018 [26]

2019 [29]

ISSN:1729-360Х

Галузь науки: історичні науки

Проблематика:

висвітлення питань давньої, нової та новітньої історії України; всесвітньої історії; проблем регіональної історії, джерелознавства та історіографії

Мова видання: українська, росiйська, польська, англійська, німецька, франузька(змішаними мовами)

Періодичність:

Рік заснування:1996