Серія "Філологічні науки. Мовознавство" : [935] Community home page

Журнал затверджено як фахове наукове видання з філологічних наук (мовознавство) наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України №1-05/3 14.04.10)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Редакційна колегія

Browse

Sub-communities within this community

2011 [125]

2012 [250]

2013 [279]

2014 [160]

2015 [121]

ISSN:1729-360Х

Галузь науки: філологічні (мовознавство)

Проблематика:

актуальні питання мовознавства

Мова видання: українська, росiйська, польська, англійська, німецька, французька(змішаними мовами)

Періодичність: 4 рази на рік

Рік заснування:1996

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025

Ел. адреса:

visnyk_snu@ukr.net