Серія "Біологічні науки" : [231] Community home page

Журнал затверджено як фахове наукове видання з біологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 (попередні: постанова президії ВАК України № 1-05/ від 26.05.2010 р.)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Browse

Sub-communities within this community

2014 [35]

2015 [81]

2016 [74]

2017 [41]

ISSN: 2617-4723

eISSN: 2617-4715

Галузь науки: біологічні науки

Проблематика:

Мова видання: українська, росiйська, англійська(змішаними мовами)

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування:1996

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025

Телефони: +380986715842

Ел. адреса:lutskeeg@gmail.com

Сайт видання