Серія "Педагогічні науки" : [219] Community home page

Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Browse

Sub-communities within this community

2011 [2]

2012 [11]

2013 [22]

2014 [31]

2015 [36]

2016 [78]

2017 [39]

ISSN:1729-360Х

Галузь науки: педагогічні науки

Проблематика:

Мова видання: українська, росiйська, польська, англійська, німецька, франузька(змішаними мовами)

Періодичність:

два рази на рік

Рік заснування: 1996

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025

Ел. адреса: