Серія "Фізичні науки" : [85] Community home page

Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Редакційна колегія

Browse

Sub-communities within this community

2009 [0]

2010 [0]

2011 [10]

2012 [29]

2013 [22]

2014 [13]

2015 [11]

ISSN:1729-360Х

Галузь науки: фізичні науки

Проблематика:висвітлення результатів експериментальних і теоретичних досліджень у галузях фізики металів, оптики, молекулярної фізики та теплофізики, ядерної фізики

Мова видання: українська, росiйська, польська, англійська, німецька, франузька(змішаними мовами)

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування:1996

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025

Телефони:

+38(0332)24-92-21

Ел. адреса:

gannashavarova@ukr.net