Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9188
Title: Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine
Other Titles: Правові засади функціонування системи вищої освіти в Україні
Authors: Yatsyshyn, Nataliia P.
Ivaniv, І.
Яцишин, Наталія Пилипівна
Іванів, І.
Bibliographic description (Ukraine): Jatsyshyn N., Ivaniv O. Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine/10N. Yatsyshyn, O. Ivaniv// Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (5). – C.70-74
Issue Date: 2015
Date of entry: 30-Mar-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: higher education
higher educational institutions
qualifications level
governing bodies
licensing
academic year
academic staff
international cooperation
вища освіта
вищі навчальні заклади
кваліфікаційні рівні
регулюючі органи
ліцензування
навчальний рік
навчальний персонал
міжнародне співробітництво
Abstract: The article deals with analysis of basic legal principles of higher education functioning in Ukraine. The basic model of university education, qualifications, scientific competence, the current state of education and the learning process in Ukraine are discussed. A lot of scientific works of native scientists are devoted to issues of development of higher education. They convinced that today, in the new socio-economic conditions of the national high school has some positive experience despite reforms in higher education system. У даній статті викладено основи правових принципів функціонування системи вищої освіти в Україні. Також розглядаються основні моделі університетської освіти, кваліфікації, наукові компетенції, сучасний стан розвитку освіти та організацію навчального процесу в Україні. Питанню розвитку вищої освіти присвячено багато наукових праць вітчизняних вчених, які переконані, що сьогодні в нових соціально-економічних умовах вітчизняна вища школа має певний позитивний досвід, незважаючи на те, що система освіти України перебуває на етапі реформування. Функціонування системи вищої освіти в Україні орієнтовано на загальноєвропейські норми організації освітньої діяльності, а саме, прийняття однакових освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки; кредитно- модульну систему (ECTS) процесу навчання і оцінювання знань студентів. В цілому, Україна виділяє 0,7% свого ВВП, щоб фінансувати наукові дослідження у вищій школі. Вузи активно беруть участь у різних науково-дослідних програмах як на національному, так і на міжнародному рівні. Українські вищі навчальні заклади активно беруть участь у міжнародному співробітництві.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9188
Content type: Article
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2015, № 1(5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
456.pdf108,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.