Історико-правовий часопис : [504] Community home page

Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (наказ МОН України від 04 липня 2014 р. № 793.)

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Видання індексується у: Index Copernicus International , РИНЦ, BASE

Редакційна колегія

Інформація для авторів

Browse

ISSN:2409-4544

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 20053-9853 Р від 07.06.2013 р.

Галузь науки: юриспруденція

Проблематика:

актуальні проблеми історії, теорії, філософії держави і права, теоретичні та практичні проблеми конституційного, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, господарського права, цивілістичних та кримінально-правових галузей права, міжнародно-правові та порівняльно-правові дослідження

Мова видання: українська, росiйська, білоруська, польська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування: 2013

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м.Луцьк, Україна, 43025

Телефони:

+38(0332)24-10-07

Ел. адреса:

ipcsnu2013@gmail.com

Сайт видання