Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6771
Назва: Формування професійної компетентності студентів − майбутніх педагогів − в умовах реалізації Болонського процесу
Інші назви: Formation of Professional Competence Student − Fu ture Teachers − in the Imple-mentation of the Bologna Process
Автори: Юнчик, Валентина
Yunchyk, Valentinа
Бібліографічний опис: Юнчик Валентина.Формування професійної компетентності студентів − майбутніх педагогів − в умовах реалізації Болонського процесу / В. Юнчик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 7 (256) : Педагогічні науки. - С. 9-14.
Дата публікації: 2013
Дата внесення: 7-сер-2015
Видавництво: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Теми: професійна компетентність, Болонський процес, ключові компетентності, якість освіти, дидактичні принципи.
professional competence, ECTS, key competencies, quality of education, didactic principles.
Короткий огляд (реферат): Сучасна освіта спрямована на формування молодого фахівця, що не тільки володіє певною сукупністю знань, а і є творчою та комунікабельною особистістю. Таким хочуть бачити розвинені суспільства молоде покоління – носієм загальнолюдських цінностей, здатним до саморозвитку і самовдосконалення. Громадянське суспільство, його демократичні принципи і цінності спрямовують майбутніх педагогів на досягнення високої професійної компетентності, активну і принципову поведінку в усіх життєвих ситуаціях. Завдання роботи − проаналізувати наукові джерела з питань формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах реалізації Болонського процесу. У статті розглянуто основні напрями формування професійної компетентності майбутніх студентів в умовах реалізації Болонського процесу. Наведено класифікацію ключових компетентностей у європейських країнах. Названо п’ ять кроків для забезпечення якості освіти. Наведено низку дидактичних принципів, які використовуються при проектуванні кредитно-модульної системи навчання майбутніх педагогів.Modern education is directed at the formation of the young specialist that has not only a certain body of knowledge, but is creative and outgoing personality. So want to see developed society the younger generation − the bearer of universal values , capable of self-development and self-improvement. Civil society, its democratic principles and values directing future teachers for high professional competence, active and principled behavior in all situations. The objective of the work is to analyze scientific sources on the professional competence of future teachers in the implementation of the Bologna process. The main trends shaping professional competence of students in the implementation of the Bologna process are considered in the article. The classification of key competencies in European countries. The following five steps to ensure quality education are cited. The number of didactic principles used in the design of credit-modular system of training for teachers is represented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6771
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Серія "Педагогічні науки", 2013, № 7 (256)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2.pdf919,29 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.