Серія "Фізичні науки", 2013, № 26 (265) : [13] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201325-Jun-2015Його любов чолом сягає неба. Клим Іванович ЧурюмовГоловіна, Ніна; Панасюк, Ірина; Holovina, Nina; Panasiuk, Irina
Article201325-Jun-2015Деякі властивості генератора ланцюжка рівнянь Боголюбова одновимірної системи виділеної частки в термостатіАнтонюк, Богдан; Antonuk, Вogdan
Article201325-Jun-2015Точні розв’язки крайової задачі узагальненої системи Шіґесади–Кавасакі–ТерамотоМузика, Лілія; Muzyka, Liliia
Article201325-Jun-2015Моделювання лазерно-індукованих інтерференційних структурБерезюк, Геннадій; Трохимчук, Петро; Berezyuk, Hennadiy; Trokhimchuck, Petro
Article201325-Jun-2015Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля на критичний струм джозефсонівських контактів для температур, близьких до критичноїСахнюк, Василь; Sakhnyuk, Vasyl
Article201325-Jun-2015Дослідження фото- та термоіндукованого п’єзоелектричного ефекту в монокристалах AgxGaxGe1-хSe2Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Данильчук, Сергій; Замуруєва, Оксана; Кримусь, Андрій; Kityk, Ivan; Myronchuk, Galyna; Danilchuk, Sergey; Zamurueva, Oksana; Krymus, Andrey
Article201325-Jun-2015Дослідження оптичних властивостей шаруватих кристалів Tl1-xIn1-xSixSe2Кажукаускас, Вайдотас; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Парасюк, Олег; Шаварова, Ганна; Богданюк, Микола; Kazhukauskas, Vajdotas; Mуronchuk, Galyna; Zamurueva, Oksana; Parasyuk, Oleg; Shavarova, Anna; Bogdanyuk, Nicholas
Article201325-Jun-2015Фотоіндуковані зміни поглинання та двопроменезаломлення в складних халькогенідних кристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,167 ≤ x ≤ 0,333)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Kityk, Ivan; Myronchuk, Galyna; Zamuruyeva, Oksana
Article201325-Jun-2015Електричні, гальваномагнітні та термоелектричні властивості твердих розчинів PbSe–AgSbSe2Новосад, Олексій; Божко, Неоніла; Змій, Ольга; Остапюк, Тарас; Віскунець, Людмила; Novosad, Oleksiy; Bozhko, Neonila; Zmiy, Olga; Ostapjuk, Taras; Viskunets, Ludmila
Article201325-Jun-2015Люмінесцентні властивості халькогенідних стекол, легованих рідкоземельними елементамиКевшин, Андрій; Kevshyn, Andriy
Article201325-Jun-2015Випрямні та фотоелектричні властивості поверхнево-бар’єрних структур, отриманих термообробкою монокристалів Cu1-xZnxInSе2Божко, Володимир; Новосад, Олексій; Козер, Василь; Божко, Неоніла; Кулик, Віктор; Bozhko, Volodymyr; Novosad, Oleksiy; Kozer, Vasyl; Bozhko, Neonila; Kulik, Viktor
Article201325-Jun-2015Довготривала релаксація фотопровідності у твердих розчинах Cu1-xZnxInS2Кажукаускас, Вайдотас; Новосад, Олексій; Вайнорюс, Неймантас; Божко, Володимир; Сакавічюс, Андрюс; Козер, Василь; Яноніс, Вітаутас; Божко, Неоніла; Kazukauskas, Vaidotas; Novosad, Oleksiy; Vainorius, Neimantas; Bozhko, Volodymyr; Sakavicius, Andrius; Kozer, Vasyl; Janonis, Vytautas; Bozhko, Neonila
Article201325-Jun-2015Синтез і дослідження фізичних властивостей дрібнодисперсних порошків Cd(OH)2 і CdOДанілевська, Наталія; Нечипорук, Богдан; Новоселецький, Микола; Татарин, Богдан; Danilevskaj, Natalia; Nechiporuk, Bogdan; Novoseletskyi, Nikolaj; Tatarin, Bogdan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13