Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22743
Title: Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни
Authors: Ніколаєнко, Наталія
Василевич, Юлія
Комарчук, Олександр
Affiliation: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Bibliographic description (Ukraine): Ніколаєнко Н., Василевич Ю., Комарчук О. Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2019. № 8(392). С. 47-55
Journal/Collection: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини
Issue: 8(392)
Issue Date: 2019
Date of entry: 7-Sep-2023
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 316.485.26:316.77
Keywords: гібридна війна
соціальні мережі
засоби масової комунікації
комунікативні стратегії
маніпулятивні технології
дезінформування
міфодизайн
історична спадщина
національна свідомість і патріотизм
Page range: 47-55
Abstract: Визначено, що питання про комунікативні стратегії в умовах російсько-української гібридної війни набуває сьогодні все більшої актуальності, адже їх вибір визначається основними цілями впливу на свідомість мас із боку російської влади та засобів масової комунікації (далі – ЗМК). Мета дослідження полягає в аналізі видів комунікативних стратегій маніпулятивних технології російських ЗМК у дискурсі гібридної війни, визначенні основних комунікативних тактик та заходів, що сприяють реалізації стратегій та забезпечують ефективність їх впливу на формування громадської думки населення нашої держави. Виокремлено та описано основні комунікативні маніпулятивні технології, що використовуються сучасними ЗМК, зокрема стратегія формування «образу ворога», стратегії формування історичної спадщини, проведення інформаційної кампанії в соціальних мережах та, що апелює до національної самосвідомості й патріотизму. Виокремлено низку передумов ефективної реалізації окреслених стратегій, серед яких – популяризація масової російської культури, розповсюдження російської мови; низький рівень медійної грамотності та політичної освіти; відсутність державних програм популяризації українського книговидавництва, кіновиробництва, розвитку театру, мистецтва тощо. Із боку РФ формується жорсткий інформаційний контент, який можна визначити як «інформаційна окупація». Аналіз національного медіа-контенту за 2014–2018 рр. показав, що комунікативні стратегії російських ЗМК продовжують працювати, разом із відкритим нехтуванням нормами міжнародного права, тому їх місце та роль у сучасному політичному процесі визначається не лише їх використанням у політичному полі України, а й рівнем маніпулятивного потенціалу в контексті цільового впливу на свідомість громадян.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22743
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Міжнародні відносини", 2019, № 8 (392)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-55.pdf570,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.