Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20760
Title: Роль педагогічної практики у професійному становленні магістра - майбутнього вчителя інформатики
Authors: Ройко, Лариса Леонідівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ройко Л. Л. Роль педагогічної практики у професійному становленні магістра - майбутнього вчителя інформатики . Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 600-603
Conference/Event: Modern research in world science
Issue Date: 2022
Date of entry: 19-Sep-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Keywords: Педагогічна практика,
майбутній вчитель інформатики
Page range: 600-603
Abstract: Педагогічна практика – завершальний етап практичної підготовки магістрів, основним завданням якого є повноцінне, самостійне виконання студентом-практикантом професійної навчально-виховної діяльності.
Description: Педагогічна практика є важливим компонентом і складовою частиною професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Саме вона є одним із шляхів підготовки компетентного та висококваліфікованого вчителя інформатики, відповідно до реальних запитів суспільства, котрий дозволяє магістрам оволодіти уміннями і навичками реалізації теоретичних знань у професійній діяльності
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20760
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
roiko_lviv.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.