Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20750
Title: Бела Барток в світлі теорії універсальної творчої особистості
Authors: Коменда, Ольга Іванівна
Охманюк, Віталій Федорович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Коменда О. І., Охманюк В. Ф. Бела Барток в світлі теорії універсальної творчої особистості . Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 29, том 5 . С. 244-251
Journal/Collection: Актуальні питання гуманітарних наук
Issue: 29
Volume: 5
Issue Date: 18-Jun-2020
Date of entry: 19-Sep-2022
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7659-690X
https://orcid.org/0000-0001-9762-4968
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/29.238951
UDC: 78.07:141.132(043.5)
Keywords: Музичне мистецтво
Бела Барток
універсальна творча особистість
класичний універсал
структура універсальної творчої особистості
діяльнісно-структурний метод
провідна діяльність
музична культура Нового Часу
Page range: 244-251
Abstract: Бела Барток – видатна особистість в музичній культурі ХХ століття. Його творчі ідеї багато в чому виявилися пророчими і поряд з ідеями Ігоря Стравінського торували шляхи розвитку модерної музики його часу. Мета роботи – продемонструвати, що постать Бели Бартока є яскравим зразком універсальної творчої особистості Нового Часу та довести належність цієї собистості до типу класичний універсал. Методологія – побудована на застосуванні діяльнісно-структурного методу універсальної творчої особистості (О. Коменда). Наукова новизна полягає в осмисленні універсальної творчої особистості Бели Бартока як яскравого представника типу класичний універсал та її вписуванні у контекст формування та розвитку феномену універсальної творчої особистості в музичній культурі Нового Часу. Висновки. Структуру універсальної творчої особистості Б. Бартока як класичного універсала визначають: 1) чотири провідні види творчої діяльності: композиція, піанізм, етномузикознавство, педагогіка; 2) суперечливість мотиваційних процесів; 3) критична оцінка сучасниками всіх видів його діяльності; 4) розгалуження всіх видів діяльності, за винятком педагогіки; 5) сутнісні діяльнісно-міжвидові взаємодії, що підкреслюють яскраву вираженість типу класичний універсал. Порівняння структури універсальної творчої особистості Бели Бартока зі структурами інших класичних універсалів виявляє її близьку спорідненість зі структурою Сергія Танєєва і її відмінність від структур Гектора Берліоза і Ріхарда Вагнера, що є важливим аргументом на користь подібності та / або відмінності закономірностей формування універсальної творчої особистості в умовах молодих угорської і російської музичних культур та в умовах старих французької і німецької музичних культур.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20750
Content type: Article
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bella_bartok.pdf461,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.