Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20128
Title: Interprétation consécutive : le guide pratique
Other Titles: Послідовний переклад : практичний порадник
Authors: Андрієвська, Вікторія Валеріївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Bibliographic description (Ukraine): Interprétation consécutive : le guide pratique = Послідовний переклад: практичний порадник: навч.-метод. видання франц. мовою / укладач: Андрієвська В. В. Луцьк : Вежа-друк, 2021. 20 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 31-Jan-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 811.133.1’253(072)
Keywords: переклад
усний переклад
traduction
interprétariat
французька мова
la langue française
Abstract: Навчальне видання призначене для підготовки майбутніх фахівців із усного перекладу французької мови та має на меті ознайомити здобувачів освіти із ключовими поняттями послідовного перекладу, його специфікою та труднощами здійснення. Видання містить практичні вказівки та поради щодо найважливіших аспектів професійної діяльності усного перекладача: етика перекладу та уникнення конфліктів, подолання стресу, тренування пам’яті та розвиток ерудиції, зовнішній вигляд та поведінка. Методичне видання стане у нагоді студентам-філологам, що вивчають дисципліни перекладацького спрямування, наприклад «Практичний курс усного перекладу», «Послідовний переклад» тощо, а також усім початківцям, хто лише здійснює перші кроки в опануванні непростої професії перекладача, яка вимагає стресостійкості, всебічної ерудиції та цілого спектру особистісних якостей.
L'ouvrage est élaboré à former de futurs spécialistes en interprétation française et vise à familiariser les étudiants avec les concepts clés de l'interprétation consécutive, ses spécificités et ses difficultés de mise en œuvre. La publication fournit des instructions pratiques et des conseils sur les aspects les plus importants du parcours professionnel d'un interprète : éthique de la traduction et prévention des conflits, gestion du stress, entraînement de la mémoire et érudition, apparence et comportement.
Description: Навчально-методичні матеріали є публікацією французькою мовою, можуть слугувати навчальним і довідковим матеріалом для забезпечення освітнього процесу із курсів, про які йшлося вище, а також бути використані студентами для навчальних, професійних чи особистих цілей.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20128
URL for reference material: https://bit.ly/3DhIwpy
https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122490.
https://doi.org/10.4000/traduire.594
https://doi.org/10.4000/traduire.639
References (Ukraine): 1. Білоус О. М. Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: доопрацьований і доповнений. Навчальний посібник для перекладацьких відділень. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2013. 200 с.
2. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: [навч. посіб.] / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. Вінниця : Нова книга, 2006. 152 с.
3. Балахтар В. В., Балахтар К. С. Адекватність та еквівалентність перекладу. URL: http: // www.confcontact.com/20110531/fk-balahtar.htm
4. Бідасюк Н. В., Кучман І. М. Синхронний аудіовізуальний переклад: виклики професії . Хмельницький національний університет. URL : https://bit.ly/3DhIwpy
5. Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова). К.: Нова книга, 2008. 168 с.
6. Ольховська А. С. Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу. Іноземні мови. Харків, 2014. № 1. DOI : https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122490.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poslid_pereklad_2021.pdf788,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.