Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндрієвська, Вікторія Валеріївна-
dc.date.accessioned2022-01-31T13:03:08Z-
dc.date.available2022-01-31T13:03:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationInterprétation consécutive : le guide pratique = Послідовний переклад: практичний порадник: навч.-метод. видання франц. мовою / укладач: Андрієвська В. В. Луцьк : Вежа-друк, 2021. 20 с.uk_UK
dc.identifier.urihttps://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20128-
dc.descriptionНавчально-методичні матеріали є публікацією французькою мовою, можуть слугувати навчальним і довідковим матеріалом для забезпечення освітнього процесу із курсів, про які йшлося вище, а також бути використані студентами для навчальних, професійних чи особистих цілей.uk_UK
dc.description.abstractНавчальне видання призначене для підготовки майбутніх фахівців із усного перекладу французької мови та має на меті ознайомити здобувачів освіти із ключовими поняттями послідовного перекладу, його специфікою та труднощами здійснення. Видання містить практичні вказівки та поради щодо найважливіших аспектів професійної діяльності усного перекладача: етика перекладу та уникнення конфліктів, подолання стресу, тренування пам’яті та розвиток ерудиції, зовнішній вигляд та поведінка. Методичне видання стане у нагоді студентам-філологам, що вивчають дисципліни перекладацького спрямування, наприклад «Практичний курс усного перекладу», «Послідовний переклад» тощо, а також усім початківцям, хто лише здійснює перші кроки в опануванні непростої професії перекладача, яка вимагає стресостійкості, всебічної ерудиції та цілого спектру особистісних якостей.uk_UK
dc.description.abstractL'ouvrage est élaboré à former de futurs spécialistes en interprétation française et vise à familiariser les étudiants avec les concepts clés de l'interprétation consécutive, ses spécificités et ses difficultés de mise en œuvre. La publication fournit des instructions pratiques et des conseils sur les aspects les plus importants du parcours professionnel d'un interprète : éthique de la traduction et prévention des conflits, gestion du stress, entraînement de la mémoire et érudition, apparence et comportement.uk_UK
dc.language.isofruk_UK
dc.publisherВолинський національний університет імені Лесі Українкиuk_UK
dc.relation.urihttps://bit.ly/3DhIwpyuk_UK
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32589/im.v0i1.122490.uk_UK
dc.relation.urihttps://doi.org/10.4000/traduire.594uk_UK
dc.relation.urihttps://doi.org/10.4000/traduire.639uk_UK
dc.subjectперекладuk_UK
dc.subjectусний перекладuk_UK
dc.subjecttraductionuk_UK
dc.subjectinterprétariatuk_UK
dc.subjectфранцузька моваuk_UK
dc.subjectla langue françaiseuk_UK
dc.titleInterprétation consécutive : le guide pratiqueuk_UK
dc.title.alternativeПослідовний переклад : практичний порадникuk_UK
dc.typeMethodical recommendationsuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки,uk_UK
dc.coverage.countryUAuk_UK
dc.coverage.placenameВолинський національний університет імені Лесі Українкиuk_UK
dc.relation.references1. Білоус О. М. Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: доопрацьований і доповнений. Навчальний посібник для перекладацьких відділень. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2013. 200 с.uk_UK
dc.relation.references2. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: [навч. посіб.] / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. Вінниця : Нова книга, 2006. 152 с.uk_UK
dc.relation.references3. Балахтар В. В., Балахтар К. С. Адекватність та еквівалентність перекладу. URL: http: // www.confcontact.com/20110531/fk-balahtar.htmuk_UK
dc.relation.references4. Бідасюк Н. В., Кучман І. М. Синхронний аудіовізуальний переклад: виклики професії . Хмельницький національний університет. URL : https://bit.ly/3DhIwpyuk_UK
dc.relation.references5. Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова). К.: Нова книга, 2008. 168 с.uk_UK
dc.relation.references6. Ольховська А. С. Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу. Іноземні мови. Харків, 2014. № 1. DOI : https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122490.uk_UK
dc.subject.udc811.133.1’253(072)uk_UK
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poslid_pereklad_2021.pdf788,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.