Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19674
Title: Особливості фізичної підготовленості старшокласниць як передумова побудови фітнес-програм силового спрямування
Other Titles: Characteristic Features of High-School Girls` Physical Preparedness as a Prerequisite for Strength Fitness Programs Formation
Authors: Ващук, Людмила Миколаївна
Деделюк, Ніна Автономівна
Захожай, Наталія
Савчук, Світлана
Іщук, Олена
Захожий, Володимир
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): VashchukL., DedeliukN., ZakhozhaN., SavchukS., IshchukO., & ZakhozhyiV. (2021). Особливості фізичної підготовленості старшокласниць як передумова побудови фітнес-програм силового спрямування. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2(54), 62-68. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-02-62-68
Journal/Collection: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Volume: 2(54)
Issue Date: 1-Jul-2021
Date of entry: 11-Oct-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-02-62-68
UDC: 96.093.46
Keywords: фізична підготовленість
старшокласниці
фітнес-програми силового спрямування
Page range: 62-68
Abstract: Актуальність.Аналіз факторів, щозумовлюють виникнення в учнів старшої школи різних патологічних станів, свідчить про недоліки фізичного виховання в школі та позашкільних формах роботи, що впливають на стан здоров‟я й фізичну підготовленість старшокласників. У сучасних наукових дослідженнях припускається, що теоретико-методологічне обґрунтування інтеграції фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти сприятиме підвищенню рівня фізичної підготовленості та мотивації до занять фізичними вправами підлітків, їхньому фізичному розвитку, зміцненню здоров‟я, соціалізації й самовизначенню.Методи дослідження–аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження, психолого-педагогічні методи, тестування, методи математичної статистики.Результати роботи.Розробляючи фітнес-програми силового спрямування,ми враховували фізичну працездатність старшокласниць. Результати тестування засвідчують, що рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку невисокий. Середній рівень компетентності старшокласниці мають переважно за показниками сили та швидкісно-силових якостей. Низький рівень компетентності за показниками фізичної підготовленості виявлено за розвитком швидкості, гнучкості, витривалості й спритності. Отже, рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку переважно низький або середній, що зумовлює необхідність додаткових і цілеспрямованих занять фізичними вправами. Після застосування в процесі занять із застосуванням фітнес-програм силового спрямування, результати педагогічного експерименту дали змогу стверджувати, що в учнів вірогідно (р < 0,001) покращився рівень фізичної підготовле-ності. Висновки.Виходячи з цієї концепції, ми запропонували оздоровчу рекреаційну програму для дівчат старшої школи, що включає процесгармонійного розвитку фізичних якостей, підвищення рівня фізичної підго-товленості на основі застосування засобів силового фітнесу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19674
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-81-PB.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.