Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19471
Title: Транзакції в SQL : тестові завдання з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” та “Організація баз даних та знань”
Authors: Булатецька, Леся Віталіївна
Булатецький, Віталій Вікторович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Транзакції в SQL [Електронний ресурс] : тестові завдання з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань” / Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 632 КБ). – Луцьк , 2020. – 41 с.
Issue Date: 22-Apr-2021
Date of entry: 21-May-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 004.655
Keywords: SQL
Транзакції
субтранзакції
рівні ізоляції транзакцій
Abstract: Викладено теоретичні відомості, які відносяться до теми “Транзакції в SQL”, що входить до лекційного курсу нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” та “Організація баз даних та знань”. Наведено приклади розв’язків типових задач, запропоновано тестові завдання для самостійного розв’язку та для самостійної підготовки до контрольної роботи по темі “Транзакції в SQL”. Рекомендовано студентам 2, 3 курсів, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 014 Середня освіта (Інформатика), 113 Прикладна математика та 125 Кібербезпека, освітньо-професійних програм Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Середня освіта. Інформатика, Прикладна математика та Інформаційна безпека відповідно.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19471
URL for reference material: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16423
http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17722
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/dbms/lab2/ref/app6.html
References (Ukraine): 1. Булатецька Л. В. Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи : програма нормативної навчальної дисципліни / Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра прикладної математики та інформатики . - Луцьк , 2019. – 12 с. – [Електронний ресурс] – Доступний з : http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16423
2. Дунаев В. В. Базы даннях. Язык SQL / В. В. Дунаев. — СПб. : БХВ-Петербург, 2006. — 288 с.
3. Андон Ф. Язык запросов SQL. Учебный курс. / Ф. Андон, В. Резниченко. — СПб. : Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006. — 416 с.
4. Астахова И.Ф. SQL в примерах и задачах; Учеб. пособие / И.Ф. Астахова, А.П. Толстобров, В.М. Мельников. — М. : Новое знание, 2002. — 176 с.
5. Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк, 2018. – 92 с. – [Електронний ресурс] – Доступний з : http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17722
6. Реляційна алгебра. Реляційне числення [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”/ В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 992 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 36 с. – [Електронний ресурс] – Доступний з : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857
7. Управление транзакциями. – [Електронний ресурс] – Доступний з: http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/dbms/lab2/ref/app6.html
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANSACTION_SQL.pdf630,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.