Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11484
Title: European models and innovative practices of doctoral training
Other Titles: Європейські моделі та інноваційні практики докторської освіти
Authors: Fast, Olha
Фаст, О.
Bibliographic description (Ukraine): Fast Olha. European models and innovative practices of doctoral training / О. Fast // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2016. - № 2 (304). – с. 121-127
Issue Date: 2016
Date of entry: 30-Jan-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: PhD training
докторська освіта
Bologna Process
doctorates
transferable skills
Болонський процес
принципи інноваційної докторської освіти
докторські школи
трансферні уміння
Abstract: The doctorate is considered as one of the driving forces to generate economic growth and support positive developments in society, and in the knowledge economy. Therefore, information about the EU doctoral training tendencies can be useful for providing modernization of the national higher education system, the third, PhD level in particular. This paper describes the European models and innovative practices of doctoral training in the political and practical contexts.Статтю присвячено вивченню європейського досвіду організації третьогоциклу вищої освіти, зокрема підготовки докторів філософії. Інноваційні підходи до організації докторської освіти у країнах Європейського Союзу генеруються, апробовуються і втілюються у рамках низки директивів та нормативно-законодавчих документів, прийняття яких зактуалізовується включенням третього циклу вищої освіти до Болонського процесу у 2003 році («Дублінські дескриптори, проект «Тюнінг», Зальцбурзькі принципи та ін.). На законодавчому рівні Європейський Союз наділив докторську освіту пріоритетністю у створенні Європейського Дослідницького Простору (European Research ERA, 2012), рекомендуючи університетам та інституціям, до складу яких входять докторські школи, створити структуровані докторські програми навчання здобувачів третього циклу вищої освіти на основі Принципів Інноваційної Докторської Освіти, розроблених Європейською Комісією, серед яких: якість досліджень, сприятливе навчальне середовище, міждисциплінарність досліджень, відповідність запитам суспільства, економіки, ринку праці, міжнародна співпраця, формування прикладних трансферних умінь , якість докторської підготовки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11484
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Педагогічні науки", 2016, № 2 (304), т. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf309,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.