Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6523
Title: Новий час в історії західної цивілізації (рецензія на книгу «Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.)»
Authors: Хлібовська, Ганна Миколаївна
Xlibovs`ka, Ganna
Bibliographic description (Ukraine): Хлібовська Г. Новий час в історії західної цивілізації (рецензія на книгу «Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.)» // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: історичні науки. Луцьк 2015. Вип. 5 (306). - С.178-180
Issue Date: 2015
Date of entry: 23-Jul-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Новий час
Історія країн Західної Європи та Північної Америки
Abstract: У структурі навчальних дисциплін вищої школи зі всесвітньої історії чільне місце посідає «Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу», вивчення якої сприяє форму-ванню цілісного уявлення про західну цивілізацію та її місця у світовому розвитку. Новою історією традиційно називають період усесвітньої історії, котрий наступає за Середньовіччям і хронологічно охоплює прикінець XV–початок ХХ ст.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6523
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Історичні науки", 2015, № 5 (306)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chlibovska.pdf264,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.