Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6054
Title: Лінгвокогнітивна модель концептуальної інформації в англомовному фентезійному дискурсі
Other Titles: Лингвокогнитивная модель концептуальной информации в англоязычном фэнтезийном дискурсе
The Conceptual Information Linguo-Cognitive Model in the English Fantasy Discourse
Authors: Четова, Наталія Йосипівна
Bibliographic description (Ukraine): Четова Н. Й. Лінгвокогнітивна модель концептуальної інформації в англомовному фентезійному дискурсі / Н. Й. Четова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С.135-139
Issue Date: 2012
Date of entry: 27-Jun-2015
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: квест
фрейм
слот
сценарій
модель
дискурс
фентезі
Abstract: У статті розглянуто схему когнітивної моделі, виокремлено її загальні та своєрідні властивості й прин¬ципи реалізації в англомовному фентезійному дискурсі. Виділено константи та ієрархію фреймової структури, досліджено семантику номінацій суб’єктів, об’єктів та предикатів фентезійного квесту в цілому та магічної діяльності зокрема.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6054
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2012, № 1(226)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135-139.pdf333,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.