Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5835
Title: Беларуская фантастычная літаратура ў кантэксце сучаснай міфатворчасці
Other Titles: Belarusian Science Fiction in the Context of Modern Myth-Making Processes
Authors: Аммон, Марина Володимирівна
Ammon, M.
Bibliographic description (Ukraine): Аммон М. Беларуская фантастычная літаратура ў кантэксце сучаснай міфатворчасці / Марина Аммон / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – № 3 (252). – С. 3-6.
Issue Date: 2013
Date of entry: 24-Jun-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: міфатворчасць
фантастычная літаратура
славянская дэманалогія
матыў пярэваратніцтва
топас Палесся
mythopoesis
science fiction
Slavic demonology
lycanthropy theme
the topos of Palessye
Series/Report no.: Філологічні науки. Літературознавство;
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню асаблівасцей праяўлення міфатворчых працэсаў у сучаснай беларускай фантастычнай літаратуры. Аб’ектам навуковага аналізу выступаюць апавяданні А. Бычкоўскага, А. Наварыча, Ю. Нератка. Творы названых аўтараў аналізуюцца ў кантэсце рэцэпцыі імі матываў і вобразаў славянскай міфалогіі.The paper investigates the role of myth-making processes in modern Belarusian science fiction. The objects of study are the stories written by A. Bychkousky, A. Navarych, Y. Neratok. These works are being analyzed in the context of reception of themes and images from Slavic mythology.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5835
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Літературознавство", 2013, № 3 (252)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf261,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.