Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5422
Title: «Зелено-білі наші кольори…»: кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів
Other Titles: «Our Colours Are Green-white…»: Colour Names in the Sociolect of Ukrainian Football Fans
Authors: Процик, Ірина
Protsyk, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Процик І. «Зелено-білі наші кольори…»: кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів / І. Процик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). - 2014. - № 2. - С. 14-19.
Issue Date: 2014
Date of entry: 12-Jun-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: соціолект українських футбольних фанатів
кольороназва
клубні кольори
прізвисько команди
фанатський фольклор
sociolect of Ukrainian football fans
colour name
club’s colours
team’s nickname
fans folklore
Abstract: У статті йдеться про функціювання кольороназв у мовленні українських футбольних фанатів. Проаналі- зовано номінації, у яких використано кольоративи, – прізвиська футбольних команд. З’ясовано, які асоціації покладено в основу такого називання: насамперед офіційні кольори футбольного клубу, специфіка регіону, із якого походить команда, а також цілком випадкові асоціації. Описано кольорономени, які українські фанати вживають для ідентифікації власних команд, а також наведено приклади найменувань-прізвиськ закордонних футбольних клубів, у називанні яких уживається колірна лексика. Розглянуто також функціювання колорис- тичної лексики в текстах, які становлять специфіку соціолекту українських футбольних фанатів, зокрема у фанатському фольклорі: скандуваннях, гаслах, зарядах, текстовиках та піснях. The article deals with the colour names in the speech of Ukrainian football fans. The nominations using colour names-nicknames of football teams are analyzed. The article reveals the associations (official football club’s colours, region’s specific features, sometimes chance associations) lying in the naming. Colour nomens used by Ukrainian football fans to identify own teams are described. The examples of nick names of foreign clubs with colour associations are also given. The author analyzes the functioning of colour vocabulary in the specific texts of Ukrainian football fans sociolect especially in fans’ folklore (scansion, slogans, songs etc.).
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5422
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2014, № 2 (279)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf205,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.