Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/525
Title: Природничі поняття в учнів початкових класів, їх формування та психологічні особливості
Other Titles: Natural concepts in elementary school pupils, their formation and psychological characteristics.
Authors: Рославець, Р. М.
Орлова, С. І.
Roslavets, R. M
Orlova, S. I.
Bibliographic description (Ukraine): Рославець, Р. М. Природничі поняття в учнів початкових класів, їх формування та психологічні особливості / Р. М. Рославець, С. І. Орлова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 14(239) : Педагогічні науки. - С. 66-69. - Бібліогр.: 8 назв.
Issue Date: 2012
Date of entry: 29-Apr-2013
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: природничі поняття
молодші школярі
мислення
younger students
thinking
natural concepts
Abstract: У статті подається розгорнута характеристика формування природничих понять у дітей молодшого шкільного віку на основі матеріалів власних експериментальних досліджень, узагальнення результатів досліджень інших авторів і вивчення передового досвіду вчителів. У статті висвітлено психологічні умови формування понять, а також науково обґрунтовано шляхи, засоби і методичні прийоми керівництва формуванням природничих понять учнів. The wide characteristic of the formation of natural concepts in the younger generation on the basis of the own experimental investigations is given in this article. The psychological conditions of the formation of these concepts are shown here. Ways, means, methodological principles of the formation of these natural concepts are scientifically motivated in this article.
Description: Роботу виконано на кафедрі теорії та методики природничо-математичнихдисциплін початкової освіти
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/525
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Педагогічні науки", 2012, № 14 (239)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roslav.pdf199,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.