Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5121
Title: Notion of a Social Organisation in Polish General Administrative Proceedings. Chosen Aspects
Other Titles: Поняття громадської організації в польських загальних адміністративних провадженнях. Окремі аспекти.
Authors: Grzeszczuk, M.
Гжещук, М.
Bibliographic description (Ukraine): Grzeszczuk M. Notion of a Social Organisation in Polish General Administrative Proceedings. Chosen Aspects / M. Grzeszczuk // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 2 (4). − С. 126-132 – Бібліогр.: 15 назв.
Issue Date: 2014
Date of entry: 5-May-2015
Publisher: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Keywords: administrative proceedings
social organisation
definition
notion
адміністративне провадження
громадська організація
визначення
поняття
Abstract: The article addresses the problems posed by the notion of a social organisation in general administrative proceedings. It presents the definition of the social organisation in the Code of Administrative Proceedings and presents, what a legal definition is. It was necessary to concentrate on the structure and the types of legal definitions. At the same time attention is drawn to the many problems with the interpretation of this definition. For correct understanding of the meaning of the term being analyzed, it should focus on its structure and legal categories that constitute it. The author concludes that the concept of social organization should Change specifying general and special content and functional characteristics relevant social formations. У статті розглядається проблеми, пов'язані з поняттям громадської організації в загальних адміністративних провадженнях. Відповідно до законодавчого визначення громадськими організаціями є професійні організації, самоврядування, колективні організації та інші громадські організації (ст. 5 § 2 пункт 5 Кодексу адміністративного судочинства Польщі). Таким чином, законодавець перераховує тільки категорії суб'єктів права, які відповідають нечітким критеріям громадських організацій. Автор вважає, що структура цього визначення містить логічну помилку у вигляді так званого порочного кола. Цей тип помилки відбувається, коли значення поняття його творцем пояснюється за допомогою слова або виразу, яке незрозуміле для інших. В результаті помилки наведене визначення скоріше приховує зміст поняття громадської і ускладнює його інтерпретацію. Для правильного уявлення про зміст поняття, що аналізується, слід зосередитися на його структурі та юридичних категоріях, що його складають. Автор дійшов висновку, що поняття громадської організації слід змініти, навівши загальні та спеціальні змістовні та функціональні ознаки подібних соціальних утворень. На даний час автор вважає, що правильним є таке тлумачення поняття громадської організації у польському законодавстві, яке б було наближеним до поняття неурядової організації, що вживається у міжнародному праві.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5121
Content type: Article
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2014, № 2(4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gzheshchuk m..pdf142,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.