Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24167
Title: Зимнівська територіальна громада Волинської області: природний рекреаційний потенціал в умовах децентралізації
Authors: Мельнійчук, Михайло Михайлович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Білецький, Юрій Валентинович
Полянський, Сергій Володимирович
Мельник, Олег Володимирович
Соловей, Віталій Васильович
Качаровський, Роман Євгенович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК,заступник директора,кандидат географічних наук
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» , старший викладач
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Мельнійчук М.М., Чижевська Л.Т., Білецький Ю.В., Полянський С.В., Мельник О.В., Соловей В.В. Качаровський Р. Є., Ковальчук С.І. Зимнівська територіальна громада Волинської області: природний рекреаційний потенціал в умовах децентралізації. Věda a perspektivy. Praha, 2024. № 5 (36). S.286-301. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2024-5(36)-286-301
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 5 (36)
Issue Date: 25-May-2024
Date of entry: 28-May-2024
Country (code): CZ
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7258-2869
https://orcid.org/0000-0002-6705-3460
https://orcid.org/0000-0003-0477-4196
https://orcid.org/0000-0002-8666-7695
https://orcid.org/0000-0002-1584-2943
https://orcid.org/ 0000-0002-6096-4800
https://orcid.org/ 0000-0002-0015-1541
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2024-5(36)-286-301
UDC: 911.3:330.15](477.82-72):379.8
Keywords: децентралізація
територіальна громада
природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
земельні ресурси
ґрунтовий покрив
природно-заповідні об’єкти
Зимнівська ТГ
Володимирський район
Волинська область
Page range: 286-301
Abstract: Здійснено аналіз результатів досліджень природного рекреаційного потенціалу та окремих компонентів навколишнього середовища на регіональному та локальному рівнях. Описано особливості місцевого клімату (температурний режим, кількість опадів тощо), ґрунтовий покрив, гідрографічну мережу, структуру земельних ресурсів, лісові (видову та вікову структуру деревостанів) угіддя, природно-заповідний фонд. Запропоновано комплекс заходів для збереження та раціонального використання природного рекреаційного потенціалу громади.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24167
References (Ukraine): 1. Володимирська районна державна адміністрація. URL: http://lbsadm.gov.ua/ (дата звернення: 23.04.2024).
2. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item (дата звернення: 20.04.2024).
3. Екологічний паспорт Володимир-Волинського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volodimir-volinskogo-rayonu/ (дата звернення 22.04.2024).
4. Екологічний паспорт Зимнівської територіальної громади Володимирського району Волинської області. URL: https://zymnivska-gromada.gov.ua/news/1646998695/ (дата звернення 22.04.2024).
5. Зимнівська територіальна громада. URL: https://zymnivska-gromada.gov.ua/news/1701695749/ (дата звернення: 24.04.2024).
6. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен». 212 с.
7. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ». 136 с.
8. Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2022). Традиційні та інноваційні види туризму Володимирського району Волинської області: сучасний стан і тенденції розвитку. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія / за наук. ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. 8 вид. Луцьк, Р. 3.3. С. 313–341.
9. Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. (2020). Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10. URІ: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18687
10. Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області (2022). Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín «Věda a perspektivy» je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15). S. 171–185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185
11. Петлін В. М., Фесюк В. О., Карпюк З. К. Регіональна екомережа Волинської області. Український географічний журнал. 2021. № 2. С. 3−141. DOI : https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031
12. Поліський лісовий офіс. URL: https://e-forest.gov.ua/struktura/rehionalni-lisovi-ofisy/ (дата звернення 27.04.2024).
13. Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2021). Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна 24 грудн. 2021 р. International scientific journal «Grail of Science». № 11 (December, 2021) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), С. 638–646.
14. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 11.05.2024).
15. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 06.05.2024)
16. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 26.04.2024).
17. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. (2021). Можливості природного рекреаційного потенціалу Володимир-Волинської ТГ Волинської області. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 лист. 2021 р. : зб. наук. праць. Луцьк, 2021. С. 81–84.
18. Чир Н. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2018) Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2018. № 1. Вип. 44. С. 118–123.
19. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. (2017). Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : «Географія». Тернопіль. № 2. С. 107–112.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2695-1592-2024-5(36)-286-301.pdf2,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.