Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23163
Title: Природний рекреаційний потенціал малих річок Володимирського району Волинської області
Authors: Соловей, Віталій Васильович
Полянський, Сергій Володимирович
Лук’янова, Ганна Віталіївна
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Повзун, Андрій Володимирович
Ковтунович, Віолета Ігорівна
Affiliation: Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки», старший викладач ,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувачка освіти першого бакалаврського групи Гео-43О географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки,здобувач освіти другого магістерського рівня кафедри фізичної географії, група Гідр-52М
Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувачка освіти першого бакалаврського групи Гідр-42 географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Соловей В. В., Полянський С. В., Лук’янова Г. В., Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є., Повзун А. В., Ковтунович В. І. Природний рекреаційний потенціал малих річок Володимирського району Волинської області. Věda a perspektivy. 2023. № 11 (30). С. 317-330. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-317-330
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 11 (30)
Issue Date: 23-Nov-2023
Date of entry: 24-Nov-2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-317-330
UDC: 911.3:330.15](477.82-72):379.8
Keywords: природно-заповідний фонд
природний рекреаційний потенціал
річка
озеро
природно-заповідні об’єкти
р. Західний Буг
р. Турія
р. Стохід
р. Луга
Володимирський район
Волинська область
Page range: 317-330
Abstract: Природний рекреаційний потенціал басейну малих річок Володимирського району було визначено як рекреаційну ємність територій об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Узагальнено інформацію щодо басейнів малих річок та їх морфометричних показників. Охарактеризовано об’єкти ПЗФ малих річок, зосереджено увагу на їхньому біологічному різноманітті. Враховано особливості сучасних методик обчислення фактичної рекреаційної ємності, для Володимирського району її було визначено з використанням максимально жорстких нормативів рекреаційного навантаження. Запропоновано заходи оптимізації рекреаційного використання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23163
References (Ukraine): 1. Володимирська районна державна адміністрація. URL: http://lbsadm.gov.ua/ (дата звернення: 23.10.2023).
2. Головне управління статистики у Волинській області. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 24.10.2023).
3. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення: 20.09.2023).
4. Екологічний паспорт Володимир-Волинського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volodimir-volinskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).
5. Екологічний паспорт Іваничівського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-ivanichivskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).
6. Екологічний паспорт Локачинського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-lokachinskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).
7. Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. (2020). Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10. URІ: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18687
8. Карпюк З. К., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2017). Туристська привабливість Локачинського району Волинської області. Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матер. Міжн. наук.-практ. конф., 27–28 квітн. 2017 р. Ужгород. нац. уні-т. С. 29–32.
9. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен». 212 с.
10. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ». 136 с.
11. Лук’янова Г. В., Полянська Т. О., Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. (2022). Природний рекреаційний потенціал басейну р. Пітушок. Modern directions of scientific research development : матер. ХVI Міжнар. наук.-практ. конференції, 07–09 вересня 2022 р. : зб. наук. праць. Чикаго. С. 101–108.
12. Поліський лісовий офіс. URL: https://e-forest.gov.ua/struktura/rehionalni-lisovi-ofisy/ (дата звернення 02.09.2023).
13. Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. (2022). Природний рекреаційний потенціал басейну р. Золотуха. Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції : ХХIV Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць. Полтава. С. 77–79.
14. Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2021). Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна 24 грудня 2021 р. International scientific journal «Grail of Science» № 11 (December, 2021) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 190–205.
15. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 12.09.2023).
16. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 26.10.2023)
17. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/(дата звернення 06.08.2022).
18. Фесюк В. О., Полянський С. В. (2009). Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія. Вип. 19. С. 49–53.
19. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2020). Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду басейну р. Стрипа. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2020 року) : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 65. С. 71–73.
20. Чижевська Л. Т., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є. (2020). Природохоронні об’єкти басейну річки Свинарка. Сучасна наука та освіта Волині : матеріали науково-практичної онлайн-конференції (20 листопада 2020 року) : зб. наук. праць. Луцьк. С. 222–224.
21. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. (2019). Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Іваничівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». № 1 (385). С. 136–142.
22. Чир Н. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2019). Потенційні рекреаційні можливості природно-заповідних об’єктів басейну р. Луга. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 52. С. 34–37.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mali richky.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.