Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоловей, Віталій Васильович-
dc.contributor.authorПолянський, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorЛук’янова, Ганна Віталіївна-
dc.contributor.authorКовальчук, Сергій Ігорович-
dc.contributor.authorКачаровський, Роман Євгенович-
dc.contributor.authorПовзун, Андрій Володимирович-
dc.contributor.authorКовтунович, Віолета Ігорівна-
dc.date.accessioned2023-11-24T12:06:08Z-
dc.date.available2023-11-24T12:06:08Z-
dc.date.issued2023-11-23-
dc.identifier.citationСоловей В. В., Полянський С. В., Лук’янова Г. В., Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є., Повзун А. В., Ковтунович В. І. Природний рекреаційний потенціал малих річок Володимирського району Волинської області. Věda a perspektivy. 2023. № 11 (30). С. 317-330. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-317-330uk_UK
dc.identifier.urihttps://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23163-
dc.description.abstractПриродний рекреаційний потенціал басейну малих річок Володимирського району було визначено як рекреаційну ємність територій об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Узагальнено інформацію щодо басейнів малих річок та їх морфометричних показників. Охарактеризовано об’єкти ПЗФ малих річок, зосереджено увагу на їхньому біологічному різноманітті. Враховано особливості сучасних методик обчислення фактичної рекреаційної ємності, для Володимирського району її було визначено з використанням максимально жорстких нормативів рекреаційного навантаження. Запропоновано заходи оптимізації рекреаційного використання.uk_UK
dc.format.extent317-330-
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherВидавнича група "Наукові перспективи"uk_UK
dc.subjectприродно-заповідний фондuk_UK
dc.subjectприродний рекреаційний потенціалuk_UK
dc.subjectрічкаuk_UK
dc.subjectозероuk_UK
dc.subjectприродно-заповідні об’єктиuk_UK
dc.subjectр. Західний Бугuk_UK
dc.subjectр. Туріяuk_UK
dc.subjectр. Стохідuk_UK
dc.subjectр. Лугаuk_UK
dc.subjectВолодимирський районuk_UK
dc.subjectВолинська областьuk_UK
dc.titleПриродний рекреаційний потенціал малих річок Володимирського району Волинської областіuk_UK
dc.typeArticleuk_UK
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-317-330-
dc.citation.issue11 (30)-
dc.citation.journalTitleVěda a perspektivy-
dc.contributor.affiliationВідокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки», старший викладач ,uk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцентuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, здобувачка освіти першого бакалаврського групи Гео-43О географічного факультетуuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультетуuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географіїuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки,здобувач освіти другого магістерського рівня кафедри фізичної географії, група Гідр-52Мuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, здобувачка освіти першого бакалаврського групи Гідр-42 географічного факультетуuk_UK
dc.relation.references1. Володимирська районна державна адміністрація. URL: http://lbsadm.gov.ua/ (дата звернення: 23.10.2023).uk_UK
dc.relation.references2. Головне управління статистики у Волинській області. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 24.10.2023).uk_UK
dc.relation.references3. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення: 20.09.2023).uk_UK
dc.relation.references4. Екологічний паспорт Володимир-Волинського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volodimir-volinskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).uk_UK
dc.relation.references5. Екологічний паспорт Іваничівського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-ivanichivskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).uk_UK
dc.relation.references6. Екологічний паспорт Локачинського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-lokachinskogo-rayonu/ (дата звернення 22.08.2023).uk_UK
dc.relation.references7. Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. (2020). Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10. URІ: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18687uk_UK
dc.relation.references8. Карпюк З. К., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2017). Туристська привабливість Локачинського району Волинської області. Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матер. Міжн. наук.-практ. конф., 27–28 квітн. 2017 р. Ужгород. нац. уні-т. С. 29–32.uk_UK
dc.relation.references9. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен». 212 с.uk_UK
dc.relation.references10. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ». 136 с.uk_UK
dc.relation.references11. Лук’янова Г. В., Полянська Т. О., Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. (2022). Природний рекреаційний потенціал басейну р. Пітушок. Modern directions of scientific research development : матер. ХVI Міжнар. наук.-практ. конференції, 07–09 вересня 2022 р. : зб. наук. праць. Чикаго. С. 101–108.uk_UK
dc.relation.references12. Поліський лісовий офіс. URL: https://e-forest.gov.ua/struktura/rehionalni-lisovi-ofisy/ (дата звернення 02.09.2023).uk_UK
dc.relation.references13. Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. (2022). Природний рекреаційний потенціал басейну р. Золотуха. Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в контексті євроінтеграції : ХХIV Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць. Полтава. С. 77–79.uk_UK
dc.relation.references14. Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2021). Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна 24 грудня 2021 р. International scientific journal «Grail of Science» № 11 (December, 2021) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 190–205.uk_UK
dc.relation.references15. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 12.09.2023).uk_UK
dc.relation.references16. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 26.10.2023)uk_UK
dc.relation.references17. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/(дата звернення 06.08.2022).uk_UK
dc.relation.references18. Фесюк В. О., Полянський С. В. (2009). Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія. Вип. 19. С. 49–53.uk_UK
dc.relation.references19. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2020). Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду басейну р. Стрипа. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2020 року) : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 65. С. 71–73.uk_UK
dc.relation.references20. Чижевська Л. Т., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є. (2020). Природохоронні об’єкти басейну річки Свинарка. Сучасна наука та освіта Волині : матеріали науково-практичної онлайн-конференції (20 листопада 2020 року) : зб. наук. праць. Луцьк. С. 222–224.uk_UK
dc.relation.references21. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. (2019). Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Іваничівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». № 1 (385). С. 136–142.uk_UK
dc.relation.references22. Чир Н. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. (2019). Потенційні рекреаційні можливості природно-заповідних об’єктів басейну р. Луга. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 52. С. 34–37.uk_UK
dc.subject.udc911.3:330.15](477.82-72):379.8uk_UK
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mali richky.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.