Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22738
Title: Європейська стратегія у сфері клімату та енергії
Authors: Голотюк, Юлія
Affiliation: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Голотюк Ю. Європейська стратегія у сфері клімату та енергії. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2019. № 8(392). С. 15-23
Journal/Collection: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини
Issue: 8(392)
Issue Date: 2019
Date of entry: 7-Sep-2023
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 341.1/.8:504(4)(094.2)
Keywords: Кіотський протокол
зміни клімату
Паризька угода
Page range: 15-23
Abstract: Уперше на глобальному рівні необхідність запровадження міжнародних договорів та механізмів, спрямованих на мобілізацію світової спільноти для запобігання зміні клімату, визнано на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища й розвитку, що відбулась у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Водночас укладено Кіотську угоду – революційну для свого часу, проте неактуальну для сучасності. Саме тому на шляху до запобігання зміні клімату ЄС прийняв низку інших важливих ініціатив. Так, запровадження пакета «20-20-20» заклало нове підґрунтя для реалізації стратегічних планів Європейського Союзу із запобігання зміні клімату й зміцнення енергетичної безпеки шляхом комбінування централізованого контролю та чіткого розподілу зобов’язань між країнами–членами, Рамка з клімату й енергії 2030, що передбачає скорочення викидів парникових газів на 40 % до 2030 р., та, звичайно, Паризька угода, яка оновила Кіотську угоду. Умови й наслідки прийняття цих ініціатив розглянуті в цій роботі. Проте універсальної домовленості між державами щодо кліматичної політики не існує. Саме тому шлях до сталого розвитку та запобігання глобальній зміні клімату залишається складним не лише в технологічному й соціальному аспектах, але також у сенсі політичного втілення. Це зумовлює необхідність пошуку додаткових шляхів узгодження політики у сфері клімату та енергетики, передусім між технологічними країнами-гігантами й політичними групами держав. Незважаючи на всі раніше прийняті міри, ЄС має вже найближчим часом розпочати політичні процеси на центральному та національних рівнях щодо можливості прийняття більш амбітних завдань, таких як масштабне фінансування досліджень у сфері відновлюваної енергетики й упровадження низьковуглецевих технологій не лише на теренах Європи, а й в усьому світі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22738
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Міжнародні відносини", 2019, № 8 (392)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-23.pdf571,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.