Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21617
Title: Геолого-геоморфологічна спадщина Волині: стан збереження і перспективи.
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Фесюк, Василь Олександрович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету, доктор географічних наук, професор
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З., Фесюк В. Геолого-геоморфологічна спадщина Волині: стан збереження і перспективи. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : III Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4–5 жовтня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 36–40.
Conference/Event: Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки
Issue Date: 5-Oct-2022
Date of entry: 28-Dec-2022
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Country (code): UA
Keywords: геолого-геоморфологічна спадщина
геолого-геоморфологічні об’єкти
природно-заповідний фонд
геологічний заказник
геологічні пам’ятки природи
Page range: 36-40
Abstract: Охорона природної спадщини, зокрема геологічної, популяризація геологічних пам’яток – геолого-геоморфологічних об’єктів, що мають значну науково-освітню, естетичну та геотуристичну цінність, набуває сьогодні все більшої актуальності, бо об’єкти геологічної спадщини досить вразливі до природних геологічних процесів та антропогенного тиску. У багатьох європейських країнах найуспішнішим у сфері збереження і популяризації природоохоронним територіям надається статус геопарків. Ця категорія збереження геолого-геоморфологічної спадщини почала впроваджуватися із розробкою ЮНЕСКО Програми розвитку геопарків ( затверджена у 1999 р.).
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21617
URL for reference material: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20249
References (Ukraine): 1. Богуцький А. Б., Залеський І. І. До проблеми плейстоценових зледенінь Волинського Полісся. Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. Львів, 2005. С. 83–86.
2. Геологічні пам’ятки України : у 3 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антакової. Київ : ДІА, 2006. Т. 1. 320 с
3. Залеський І. І. Льодовикові епохи розвитку природи Волині. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. Луцьк : Ред.-вид. відд. Волинського нац.. ун-ту імені Лесі Українки, 2011. № 8. С. 7–10.
4. Зінько Ю., Богуцький А., Брусак В., Гнатюк Р., Шевчук О., Кромпєц М., Бурачинський Я. Міжнародний геопарк «Кам’яний ліс Розточчя». Науковий вісний НЛТУ України. 2010. Вип. 20.16. С. 33–45.
5. Зінько Ю., Шевчук О. Перспективна мережа національних геопарків Західної України. Природні ресурси регіону : проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матер. III Міжнар. семінару. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 135–142.
6. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : Терен, 2021. 212 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20249
7. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ», 2018. 136 с.
8. Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі : монографія / за ред. Ф. В. Зузука : Ф. В. Зузук, К. Б. Сухомлін, Л. В. Ільїн, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський, З. К. Карпюк, М. М. Мельнійчук та ін. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. 246 с.
9. Шацьке поозер’я. Т. 1 : Геологічна будова та гідрогеологічні умови : монографія / І. І. Залеський, Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, В. В. Матеюк, Г. І. Бровко. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. 190 с.
10. Шевчук О., Дубіс Л., Логин С. Міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща- Білорусь) – нова ініціатива задля збереження і популяризації геоспадщини Західного Полісся. Геотуризм: практика і досвід : Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : Каменяр, 2018. С. 247–250.
11. Шовкопляс В., Возгрін Б., Христофорова Т. Про давні льодовики Волині. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 195–200.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geol_geomorf.pdf445,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.