Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21529
Title: Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх вихователів до інтегрованого навчання
Authors: Бартків, Оксана Степанівна
Дурманенко, Євгенія Аристархівна
Дурманенко, Оксана Леонідівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Комунальний заклад "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Бартків О. С., Дурманенко Є. А., Дурманенко О. Л. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх вихователів до інтегрованого навчання . Інноваційна педагогіка . Одеса, 2022. Вип. 52 Том 1 С. 76-80. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.1.1
Journal/Collection: Інноваційна педагогіка
Issue: 52
Volume: 1
Issue Date: Dec-2022
Date of entry: 12-Dec-2022
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.1.1
UDC: 373.2.091.313]:373.2:378
Keywords: інноваційні технології
інтегроване навчання
майбутні вихователі
підготовка фахівців
інтерактивні технології.
Page range: 76-80
Abstract: Актуальність проблеми обумовлена модифікацією змісту сучасної дошкільної освіти відповідно до положень нормативних документів України, які ставлять вимоги підготовки фахівців, здатних ефективно організовувати інтегроване навчання дітей закладів дошкільної освіти. Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників закладу дошкільної освіти до інтегрованого навчання. Задля реалізації мети важливим є розкриття сутності понять «інноваційні технології підготовки педагогів до інтегрованого навчання» та обґрунтуванні інноваційних технологій підготовки майбутніх вихователів у процесі викладання освітнього компонента «Інтегроване навчання дітей дошкільного віку». Інноваційні технології визначаємо як сукупність нових методів та прийомів, педагогічних дій і засобів, які характеризуються новизною,оптимальністю та творчістю. А інноваційні технології підготовки педагогів до інтегрованого навчання розглядаємо як сукупність нових інтерактивних, активних способів та прийомів навчання, які цілеспрямовано використовуються в процесі професійної підготовки задля формування в студентів інтегральної та системи загальних та фахових компетентностей організації інтегрованого навчання з дітьми. З метою формування компетенностей ефективно організовувати інтегроване навчання дітей нами використовуються проєктні (ігрове проєктування), ігрові (ділові ігри, рефлексивно-ділові ігри) та інтерактивні (створення проблемних ситуацій,тренінг, зигзаг, асоціативний кущ, дошка запитань, Діаграма Ейлера-Венна, мозковий штурм, портфоліо, проблемно-рефлексивний полілог та ін.) інноваційні технології. За умови використання інноваційних технологій професійна підготовка педагогів буде відповідати запитам практики і разом з цим особистісно орієнтованою з урахуванням їхніх здібностей та здатностей.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21529
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innov_tech.pdfInnovative technologies of professional training of future teachers for integrated education188,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.