Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21398
Title: Системно-структурна специфіка шванку
Authors: Зубач, Оксана Адамівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Зубач О. А. Системно-структурна специфіка шванку. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Вид-во «Гельветика», 2022. Вип. 22. Т. 1. С. 110–114. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.17
Journal/Collection: Закарпатські філологічні студії
Issue: 22
Volume: 1
Issue Date: 2022
Date of entry: 22-Nov-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Ужгород
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1884-6875
DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.17
UDC: 821.112.2-9᾽04.09
Keywords: системно-структурна специфіка
пуант
комічний сюжет
сміхова культура
шванк
структурно-композиційні риси
лінгвокультурна специфіка
Page range: 110-114
Abstract: Статтю присвячено вивченню системно-структурної специфіки текстів німецького шванку, які транслюють особливе сприйняття культури сміху у мовній та культурній картинах світу сучасного лінгвокультурного простору. Сміхова культура сприймається як індикатор емоційної реакції на світ комічного та культуру сміху та як результат духовного відображення соціального розвитку лінгвокультурного соціуму. Німецький прозовий шванк відображає всі сторони реального життя представників соціуму та багатовіковий досвід суспільства. Тексти німецького прозового шванку є своєрідними архетипами німецької сміхової культури. Основою для формування шванку є елементи карнавалу або карнавальної культури. У сюжеті шванку експлікуються лінгвістичні засоби, які формують специфіку композиційної структури комічного тексту задля висвітлення всіх елементів вербалізації сміхової культури. У науковій парадигмі знань тексти шванку досліджуються з різних наукових позицій: шванк як соціокультурний орієнтир позначає норми моралі та поведінки у суспільстві, як лінгвістичний символ координує механізми та ментальні риси лінгвокультурного простору, як психолінгвістичний індикатор посилює специфіку аудіо-візуального сприйняття сміхової культури. У лінгвістичних студіях шванк визначають як жартівливий текст малої форми з комічним ефектом та дотепним пуантом. Композиційні риси текстів шванку фіксуються на структурному, семантичному рівнях та формуються фонетичними, лексичними та граматичними компонентами. Специфіка текстів шванку посилюється крізь актуалізацію конотативного маркування та денотативного значення. Конотативне маркування експлікує емоційне сприйняття пуанту та специфіку вербалізації мислення. Денотативне значення прагматизує комунікативну інтенцію оповідача. Пуант у текстах шванку координує фізичну, емоційну та інтелектуальну репрезентацію сміху.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21398
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zubach_3.pdf357,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.