Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20769
Title: Технологія вокальної підготовки бакалаврів музичного мистецтва крізь призму акмеологічного підходу
Authors: Зарицька, Анна Андріївна
Зарицький, Андрій Олександрович
Affiliation: Луцький педагогічний коледж
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Зарицька А. А., Зарицький А. О. Технологія вокальної підготовки бакалаврів музичного мистецтва крізь призму акмеологічного підходу . Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . Запоріжжя . 2020, № 69, Т. 1. С. 74-78 . DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-1.14
Journal/Collection: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Issue: 69
Volume: 1
Issue Date: 2-Mar-2020
Date of entry: 22-Sep-2022
Publisher: Класичний приватний університет
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-1.14
UDC: 378.147:78
Keywords: бакалавр музичного мистецтва
музично-слуховий досвід
вокальна підготовка
педагогічна технологія
акмеологічний підхід
bachelor of music art
music-auditory experience
vocal training
pedagogical technology
acmeological approach
Page range: 74-78
Abstract: У статті розглядаються теоретичні, функціональні, технологічні компоненти вокальної підготовки бакалаврів музичного мистецтва у процесі освітньої та музично-творчої діяльності. Окреслено акмеологічний підхід у процесі становлення та розвитку бакалавра музичного мистецтва, що спрямовується на усвідомлене виявлення та реалізацію особистісного потенціалу, формування концепції педагога-професіонала, який самореалізується під власним моральним контролем. Технологічні процеси в педагогіці розглянуто як планомірну та послідовну реалізацію на практиці спроектованого педагогічного процесу. Акмеологічний підхід у педагогічній освіті допомагає розробити технології, які характеризуються індивідуальною спрямованістю та забезпечують особистісно-професійний розвиток педагога. Вокальна підготовка бакалаврів музичного мистецтва обґрунтована як своєрідна технологія, а вокальний спів визначено могутнім засобом балансування нервової системи і психіки, профілактики захворювань голосового апарату й органів дихання, що є необхідною умовою фізичного та психічного здоров’я людини. Означені етапи розвитку вокального голосу як системи звукових вібрацій через призму акмеологічного підходу. Детерміновані методи педагогічного керівництва процесом розвитку бакалаврів музичного мистецтва у вокально-професійній підготовці. Визначено, що акмеологічна зорієнтованість у вокальній підготовці бакалавра музичного мистецтва сприяє професійному становленню фахівця, установкам на саморозвиток творчого потенціалу, світоглядної позиції, почуття професійної відповідальності в освоєнні явищ вокального мистецтва, самовдосконаленню на шляху до професіоналізму і майстерності з позиції особистісно-зорієнтованого підходу, оволодінню необхідною «палітрою» способів професійної діяльності, прояву продуктивної компетентності
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20769
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf234,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.