Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20181
Title: Міжнародні макросоціальні показники: потенціал соціологічної компаративістики
Authors: Сальнікова, Світлана
Мурадян, Олена
Яшкіна, Дар’я
Bibliographic description (Ukraine): Сальнікова, С., Мурадян, O., Яшкіна, Д. (2021). Міжнародні мак-росоціальні показники: потенціал соціологічної компаративістики. Соціологічні студії, 2 (19), 63–78. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2021-02-63-78
Bibliographic description (International): Сальнікова, С., Мурадян, O., Яшкіна, Д. (2021). Міжнародні мак-росоціальні показники: потенціал соціологічної компаративістики. Соціологічні студії, 2 (19), 63–78. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2021-02-63-78
Journal/Collection: Соціологічні студії
Issue: 2(19)
Issue Date: 2021
Date of entry: 7-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-6368-9480
https://orcid.org/0000-0003-0990-9635
https://orcid.org/0000-0003-4454-4555
DOI: https://doi.org/10.29038/2306-3971-2021-02-63-78
UDC: 316
Keywords: відкриті дані
вторинні дані
індекс
міжнародний проєкт
порівняльний аналіз
Page range: 63–78
Abstract: У статті продовжено розгляд низки ініційованих міжнародними інституціями проєктів, які є джерелом системи показників для порівняльного вивчення суспільств на глобальному рівні, а також розширюють спектр методичних й аналітичних інструментів у соціології. Дослідницька розвідка є змістовим продовженням статті з аналізу міжнародних макросоціальних показників як аналітичних інструментів у соціології, вони поєднані актуальністю та обґрунтуванням окремих положень і повинні розглядатися в сукупності. Виокремлені авторами обмеження під час викорис-тання даних міжнародних порівняльних проєктів (порівнюваність, інтерпретація й рейтингування) отримують додаткові інтерпретації, спричинені різною кількістю країн-учасниць, проєктів через пандемію коронавірусу, а також темпоральними змінами в структурі показників. Продемонстровано обчислення індексів, візуальні відмінності даних у темпоральному та просторовому вимірах. Ця частина дослідження, аналогічно до попередньої, також акумулює достатній обсяг електронних посилань про міжнародні проєкти в межах одного джерела. Потрібно зауважити, що кількість і тематична варіативність міжнародних макросоціальних показників не вичерпується цим дослідженням.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20181
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2021, № 2 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-78.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.