Соціологічні студії : [238] Community home page

Видання включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 року).

Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки,

Browse

Sub-communities within this community

2012 [20]

2013 [39]

2014 [21]

2015 [33]

2016 [36]

2017 [17]

2018 [17]

2019 [22]

2020 [17]

2021 [16]

ISSN:2306-3971(Print)

ISSN:2521-1056 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 24654-14594ПР від 14.12.2020

Галузь науки: суспільно-політичні науки

Проблематика: публікуються оригінальні рецензовані статті за результатами теоретичних та емпіричних досліджень, методологічних та методичних розробок із соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми різних регіонів України зокрема та країни в цілому, регіонів Центральної, Східної Європи, але не обмежується ними

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: Двічі на рік

Рік заснування: 2012

Телефони:

(050)294-17-17

Ел.адреса:

socio.studii@gmail.com,

socio-studios@vnu.edu.ua

Сайт видання