Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20112
Title: Про важливість дослідження репутації закладів вищої освіти
Authors: Сидоров, Микола
Братусь, Ярослава
Bibliographic description (Ukraine): Братусь, Я., Сидоров, М. (2021). Про важливість дослідження репутації закладів вищої освіти. Соціологічні студії, 1 (18), 24–32. https://doi.org/ 10.29038/2306-3971-2021-01-24-32
Journal/Collection: Соціологічні студії
Issue: 1 (18)
Issue Date: 2021
Date of entry: 27-Jan-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-9199-2858
https://orcid.org/0000-0002-5333-8393
DOI: https://doi.org/ 10.29038/2306-3971-2021-01-24-32
UDC: 316
Keywords: рейтинг ЗВО
репутація ЗВО
якість освіти
Page range: 24–32
Abstract: Одним із наслідків конкуренції на ринку освітніх послуг є поява рейтингів ЗВО. На перших порах вони використовувалися для обґрунтування розподілу ресурсів між навчальними закладами. У світі зараз нараховується понад 10 підходів до ранжування ЗВО світу та окремих країн, таких як QS World University Rating, Round University Rating, Times Higher Education World Rank, U-Multirank й інші. Але навіть уже така кількість різних рейтингів свідчить про те, що вони використовують різні показники та по-різному вимірюють рейтинг, який є досить суб’єктивним і не дає змоги порівнювати показники з різних рейтингів. Більш об’єктивним показником для порівняння ЗВО може слугувати його репутація. Саме на репутацію навчального закладу вступники звертають більшу увагу, ніж на рейтинги. Водночас репу-тація є більш стійким показником, на відміну від рейтингів, і перед-бачає наявність системи показників, котрі є зрозумілими та корисними для зацікавлених сторін – як вступників, так і працедавців. У цій роботі ми розглядаємо відмінність між репутацією й рейтингом, а також обґрунтовуємо необхідність дослідження рейтингів університетів.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20112
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2021, № 1 (18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-32.pdf907,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.