Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19763
Title: Вплив реакції грунтового розчину на екологічну стійкість природних систем Волинської області
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Полянський, Сергій Володимирович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Вплив реакції грунтового розчину на екологічну стійкість природних систем Волинської області. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В.О.Фесюка; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2021. С. 109–113.
Conference/Event: Шацьке поозер’я в контексті змін клімату
Issue Date: 3-Oct-2021
Date of entry: 28-Oct-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 502.131.1(477.82):502.521
Keywords: Волинська область
грунт
екологічна стійкість
показник стійкості
вплив
реакція грунтового розчину
кислотність
лужність
Page range: 109-113
Abstract: У статті проаналізовано сутність поняття “екологічна стійкість”, розглянуто особливості природної властивості грунтів – реакції грунтового середовища; проаналізовано значення цієї властивості для формування родючості грунту; обгрунтовано необхідність врахування реакції грунтового середовища для оцінки екологічної стійкості природних систем; визначено роль рН грунтів, зокрема, її вплив на проходження грунтових процесів, що особливо актуально в умовах техногенного навантаження, а саме радіоактивного забруднення; визначено передумови переважання в умовах Волинської області грунтів із кислою реакцією; досліджено особливості рН грунтів Волинської області; виявлено здатність грунтів із різною рН протистояти змінам природних компонентів, запропоновано підхід до їх класифікації.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19763
References (Ukraine): 1. Арманд А. Д. Устойчивость геосистем к различным типам внешних воздействий /А. Д. Арманд//Устойчивость геосистем. – М.: Наука, 1983. – С. 14-30.
2. Важенин И. Г., Журавлева Е. Г. Содержание меди в составе органического вещества дерново-подзолистой почвы/ И. Г. Важенин, Е. Г. Журавлева // Химия почвы. – М., 1978. – С. 61-70.
3. Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв / Под ред. Л. А. Гришиной. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 205 с.
4. Ґрунти Волинської області : монографія / [М. Й. Шевчук, М. І. Зінчук, П. Й. Зіньчук та ін.]; за ред. д. с.-г. наук, професора М. Й. Шевчука, к. с.-г. наук М. І. Зінчука, к. с.-г. наук П. Й. Зіньчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 144 с. люстр. ISBN 978-617-7272-60-0
5. Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова/ В. А. Ковда. – М., 1985. – 262 с.
6. Маркус Э. А. Состояние равновесия в ландшафтах/Э. А. Маркус// Землеведение, 1937. т. 39. №4-5. – С. 361-365.
7. Плішко А. А., Майстренко М. І. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення/А. А. Плішко, М. І. Майстренко. – К.: Урожай, 1985. – С. 24-31.
8. Соколова Т. А. Химические основы буферности почв/Т. А. Соколова. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 108 с.
9. Трукавецький Р. С. Буферна здатність грунтів та її основні функції/Р. С. Трукавецький. – Харків : Нове слово, 2003. – 255 с.
10. Widacki W. The three states of a functioning geosystem: optimal, critical and catastrophic // Landscape. Synthesis – foundations, Classificalions and Managment. Part 1. Geoecdogical Foundations / Eds. H. Richter. G. Schonfelder. – Hall (Saale). 1986. – Pp. 156-161.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grunt_rozchyn.pdf826,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.