Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧижевська, Лариса Тарасівна-
dc.contributor.authorПолянський, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorКачаровський, Роман Євгенович-
dc.date.accessioned2021-10-28T11:43:20Z-
dc.date.available2021-10-28T11:43:20Z-
dc.date.issued2021-10-03-
dc.identifier.citationЧижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Вплив реакції грунтового розчину на екологічну стійкість природних систем Волинської області. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В.О.Фесюка; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2021. С. 109–113.uk_UK
dc.identifier.urihttps://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19763-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано сутність поняття “екологічна стійкість”, розглянуто особливості природної властивості грунтів – реакції грунтового середовища; проаналізовано значення цієї властивості для формування родючості грунту; обгрунтовано необхідність врахування реакції грунтового середовища для оцінки екологічної стійкості природних систем; визначено роль рН грунтів, зокрема, її вплив на проходження грунтових процесів, що особливо актуально в умовах техногенного навантаження, а саме радіоактивного забруднення; визначено передумови переважання в умовах Волинської області грунтів із кислою реакцією; досліджено особливості рН грунтів Волинської області; виявлено здатність грунтів із різною рН протистояти змінам природних компонентів, запропоновано підхід до їх класифікації.uk_UK
dc.format.extent109-113-
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherВолинський національний університет імені Лесі Українкиuk_UK
dc.subjectВолинська областьuk_UK
dc.subjectгрунтuk_UK
dc.subjectекологічна стійкістьuk_UK
dc.subjectпоказник стійкостіuk_UK
dc.subjectвпливuk_UK
dc.subjectреакція грунтового розчинуuk_UK
dc.subjectкислотністьuk_UK
dc.subjectлужністьuk_UK
dc.titleВплив реакції грунтового розчину на екологічну стійкість природних систем Волинської областіuk_UK
dc.typeArticleuk_UK
dc.citation.conferenceШацьке поозер’я в контексті змін клімату-
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наукuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наукuk_UK
dc.contributor.affiliationВолинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географіїuk_UK
dc.coverage.countryUAuk_UK
dc.relation.references1. Арманд А. Д. Устойчивость геосистем к различным типам внешних воздействий /А. Д. Арманд//Устойчивость геосистем. – М.: Наука, 1983. – С. 14-30.uk_UK
dc.relation.references2. Важенин И. Г., Журавлева Е. Г. Содержание меди в составе органического вещества дерново-подзолистой почвы/ И. Г. Важенин, Е. Г. Журавлева // Химия почвы. – М., 1978. – С. 61-70.uk_UK
dc.relation.references3. Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв / Под ред. Л. А. Гришиной. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 205 с.uk_UK
dc.relation.references4. Ґрунти Волинської області : монографія / [М. Й. Шевчук, М. І. Зінчук, П. Й. Зіньчук та ін.]; за ред. д. с.-г. наук, професора М. Й. Шевчука, к. с.-г. наук М. І. Зінчука, к. с.-г. наук П. Й. Зіньчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 144 с. люстр. ISBN 978-617-7272-60-0uk_UK
dc.relation.references5. Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова/ В. А. Ковда. – М., 1985. – 262 с.uk_UK
dc.relation.references6. Маркус Э. А. Состояние равновесия в ландшафтах/Э. А. Маркус// Землеведение, 1937. т. 39. №4-5. – С. 361-365.uk_UK
dc.relation.references7. Плішко А. А., Майстренко М. І. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення/А. А. Плішко, М. І. Майстренко. – К.: Урожай, 1985. – С. 24-31.uk_UK
dc.relation.references8. Соколова Т. А. Химические основы буферности почв/Т. А. Соколова. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 108 с.uk_UK
dc.relation.references9. Трукавецький Р. С. Буферна здатність грунтів та її основні функції/Р. С. Трукавецький. – Харків : Нове слово, 2003. – 255 с.uk_UK
dc.relation.references10. Widacki W. The three states of a functioning geosystem: optimal, critical and catastrophic // Landscape. Synthesis – foundations, Classificalions and Managment. Part 1. Geoecdogical Foundations / Eds. H. Richter. G. Schonfelder. – Hall (Saale). 1986. – Pp. 156-161.uk_UK
dc.subject.udc502.131.1(477.82):502.521uk_UK
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grunt_rozchyn.pdf826,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.