Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19466
Title: Історія науки і техніки
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Рудянин, Іван Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Історія науки і техніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології та нац. безпеки, Каф. історії України та археології, Бібліотека ; укладач Л. Дейнека ; упоряд. І. Рудянин. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2021. – 131 назва.
Issue Date: 2021
Date of entry: 19-May-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра історії України та археології, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 93/94(01)
Keywords: бібліографічні видання
технічний прогрес
розвиток науки і техніки в paнньомy середньовіччі (V–Х ст.)
наука і техніка Відродження (ХV – першої половини ХVІ ст.)
епоха Ньютона
Abstract: Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки, Кафедра історії України та археології). Бібліографічні матеріали висвітлюють основні етапи, процеси і події історії науки і техніки від найдавніших часів до сьогодення у контексті основних тенденцій світового розвитку. Розміщення джерел (131 бібзапис) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать пошук літератури.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19466
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_science.pdf531,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.