Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19431
Title: Корекційна анімалотерапія при порушеннях м’язового тонусу
Authors: Пантєлєєв, Владислав
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Пантєлєєв В. Корекційна анімалотерапія при порушеннях м’язового тонусу / В. Пантєлєєв // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 83-85.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: анімалотерапія
м’язовий тонус
Page range: 83-85
Abstract: Анімалотерапія при ДЦП передбачає поетапне планування та проведення реабілітаційних втручань при взаємодії реабілітованого та тварини, дотримуючись основних принципів: принцип партнерства, принцип різнонаправленості зусиль, принцип єдності психосоціальних і біологічних методів впливу, принцип поступовості і поетапності. Згідно з даним дослідженням курс анімалотерапії позитивно відобразився на стану м’язового тонусу, на функціональній здатності верхніх кінцівок, моторних функцій, на стану вестибулярного апарату та координаційних можливостях дітей.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19431
References (Ukraine): 1. Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Єдинак Г. А. ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 38 с.
2. Мухін В. М. Застосування іпотерапії в комплексі відновних заходів осіб з церебральним паралічем / В. М. Мухін, Е. В. Макарова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногрфія / за ред. Є. Є. Єрмакова. – Xарків, 2009. – № 2. – С. 107–109.
3. Смола О. В. Каністерапія як метод профілактики агресивної поведінки дітей з ментальними порушеннями / О. В. Смола, С. В. Сапіга // Збірник ІІ науково-практичної конференції. – Дніпро, 2020. – С. 75–77.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пантєлєєв.pdf366,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.