Матеріали наукових конференцій : [2407] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України [99]

Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України"

Collections in this community

European perspective: міждисциплінарний дискурс у контексті сучасних викликів і можливостей [54]

Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 29 лютого 2024 р.).

REBUILD UKRAINE: справа всього цивілізованого світу [58]

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 березня 2023 р.).

UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення [42]

Збірник тез доповідей V Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції

V-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського [23]

Матеріали доповідей (Луцьк, 29 лютого – 01 березня 2024 року) Присвячено 95-річчю з дня народження Анатолія Свідзинського

«Волинь-43»: міфи і реальність [21]

Матеріали наукової конференції (Луцьк, 25–26 травня 2018 р.)

Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2014 [36]

Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 9–10 жовтня 2014 р.)

Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2015 [37]

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2015 [47]

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2015 р.)

Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2016 [18]

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Луцьк, 15–16 листопада 2016 р.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України [23]

Матеріали Міжнародної відеоконференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, м. Луцьк, 9 листопада 2016

Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021 [121]

Матеріали І Міжнародної наукової конференції, м.Луцьк, 12-14 травня 2021 року

Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2022 [77]

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, Луцьк, 1-3 червня 2022 року

Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2023 [63]

Матеріали IIІ Міжнародної наукової конференції, Луцьк, 1-3 червня 2023 р.

Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2023 [1]

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції присвяченої світлій пам’яті Олега Васильовича Парасюка

Волинська трагедія: через історію до порозуміння [25]

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19-20 червня 2013

Волинь і волиняни у Другій світовій війні [128]

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої подіям Другої світової війни на території Волинської області

Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації [9]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки [36]

Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04.2019)

Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи [0]

Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (Луцьк, 19 травня 2023 рік)

Моделювання в навчальному процесі [11]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Луцьк, 23-27 лютого 2015 року

Наукова інтеграція в умовах глобальних викликів: [34]

Збірник тез доповідей IV Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції (Луцьк, 20 червня 2023 р.)

Процесне управління та корпоративна соціальна відповідальність підприємницьких структур [84]

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (22 грудня 2017 року, м. Луцьк)

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2018) [32]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (28 листопада 2018 р.)

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2020) [213]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (18 лютого 2020 р.)

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020) [44]

Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2021) [23]

Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (2021)

Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування [83]

Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, здобувачів освіти (17 грудня 2019 р.)

Сучасні теоретичні й прикладні контексти спеціальної та інклюзивної освіти [1]

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС [56]

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 травня 2023 р.)

Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико-математичних дисциплін [34]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Луцьк, 7-12 квітня 2014

Фізична культура, спорт і здоров’я людини (2021) [58]

Збірник тез доповідей ІV Регіональної науково-практичної студентської конференції (10 грудня 2021 р.)

Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво [1]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства (2018) [74]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів аспірантів та молодих вчених присвячена 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (25 жовтня 2018 р.)

Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства (2019) [296]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів аспірантів та молодих вчених (31 жовтня 2019 р.)

Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства (2020) [418]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції учнів, студентів аспірантів та молодих вчених (27 жовтня 2020 р.)