Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19427
Title: Застосування засобів фізичної терапії при хронічних обструктивних захворюваннях легень
Authors: Івашків, Марія
Кондзерська, Вероніка
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Івашків М., Кондзерська В. Застосування засобів фізичної терапії при хронічних обструктивних захворюваннях легень / М. Івашків, В. Кондзерська // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 17-19.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізична терапія
хронічні обструктивні захворювання легень
Page range: 17-19
Abstract: Головними засобами фізичної терапії є численні фізичні вправи, механотерапія, трудотерапія та лікувальний масаж, які задіюють органи руху під час їх виконання, що може відбуватися як окремо, так і із застосуванням різних додаткових фізіотерапевтичних засобів, дихальних тренажерів, занять аутогенним тренуванням, кисневої терапії. Важливим є вдосконалення методики застосування засобів фізичної терапії на всіх етапах лікування пацієнтів із ХОЗЛ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19427
References (Ukraine): 1. Зарипова Т. Н. К вопросу о целесообразности использования вибрации с частотой 100 гц в лечении и реабилитации больных хронической обструктивной болезнью легких [Электронный ресурс] / Т. Н. Зарипова, М. А. Сереброва, И. И. Антипова // Бюллетень сибирской медицины. – 2016. – № 15. – С. 22– 29. – Режим доступа: https://doi.org/10.20538/1682-0363-2016-1-22-29
2. Ільків М. Фізична терапія осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень / М. Ільків, К. Тимрук-Скоропад // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 114–116. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9269
3. Пєшкова О. В. Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів / О. В. Пєшкова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2009. – № 1. – С. 124–131.
4. Фещенко Ю. И. Хроническое обструктивное заболевание лёгких / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина // DOKTOR. – 2004. – № 2. – С. 27–30.
5. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, терапія проект національної угоди) / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 7–12. – Додаток.
6. Güell Rous M.R., Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Pulmonary rehabilitation. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Arch Bronconeumol. 2014 Aug; 50(8):332-44. English, Spanish. doi:10.1016/j.arbres.2014.02.014. Epub 2014 May 17. PMID: 24845559.
7. Yang I.A. COPD-X Australian and New Zealand guidelines for the diagnosis and management of chronic obstructive pulmonary disease: 2017 update / Yang I.A., Brown J.L., George J., Jenkins S., McDonald C.F., McDonald V.M., Phillips K., Smith B.J., Zwar N.A., Dabscheck E. // Med J Aust. – 2017. – 207(10). – S. – 436-442. doi:10.5694/mja17.00686. PMID: 29129177.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Івашків.pdf369,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.