Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19426
Title: Шляхи удосконалення засвоєння студентами практичних навичок з фізичної терапії та ерготерапії
Authors: Чурпій, Ігор
Голод, Наталія
Янів, Олеся
Федорівська, Леся
Куравська, Юлія
Тудоси, Василина
Affiliation: Івано-Франківський національний медичний університет
Bibliographic description (Ukraine): Чурпій І., Голод Н., Янів О., Федорівська Л., Куравська Ю., Тудоси В. Шляхи удосконалення засвоєння студентами практичних навичок з фізичної терапії та ерготерапії / І. Чурпій, Н. Голод, О. Янів, Л. Федорівська, Ю. Куравська, В. Тудоси // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 52-53.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізична терапія, ерготерапія
практичні навички
Page range: 52-53
Abstract: Підготовки студентів для освоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок включає наступні етапи: освоєння теоретичної частини, засвоєння студентами базових практичних навичок в навчально-практичних центрах, закріплення знань в позаурочний час в лікувальних закладах (державних або приватних), самостійна робота студентів після практики для повного та якісного закріплення вивченого матеріалу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19426
References (Ukraine): 1. Хребтій Г. І. Іноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних закладів України / Г. І. Хребтій // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Т. 19, №2. – С. 252–255.
2. Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід / В. В. Артьоменко [та ін.] // Одеський медичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 67–74.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чурпій.pdf360,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.