Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19423
Title: Вплив фізичної терапії на показники самопочуття, активності та настрою наркозалежних осіб
Authors: Ліщина, Олена
Мельничук, Вікторія
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ліщина О., Мельничук В. Вплив фізичної терапії на показники самопочуття, активності та настрою наркозалежних осіб / О. Ліщина, В. Мельничук // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 79-81.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізична терапія
наркозалежні особи
Page range: 79-81
Abstract: Наркоманія – це захворювання, яке проявляється патологічними змінами, порушеннями морфології, обміну речовин, функціонування організму загалом, що виникає при систематичному вживання наркотичних речовин у зростаючій дозі. Фізична терапія наркозалежних осіб має за мету мотивування осіб, що звернулися за допомогою до щоденної рухової активності; стабілізацію внутрішнього стану; допомога у відновленні здатності отримувати задоволення без прийому психоактивних речовин. Результати реалізації програми лікування, фізичної терапії та реабілітації, показали, що показники анкети САН статистично змінились.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19423
References (Ukraine): 1. Андрійчук О. Я. Інструментальні дослідження у фізичній терапії осіб з деформаціями опорно-рухового апарату / О. Я. Андрійчук, Т. Є. Цюпак, А. М. Сітовський // Innovative development of science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. – Athens, Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 92–95.
2. Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Ч. 1 : посібник / за заг. ред. О. О. Сердюка, В. В. Бурлаки. –Харків : Діса плюс, 2015. – 478 с.
3. Національний звіт щодо наркотичної ситуації в Україні за 2018 рік. – Київ, 2018. – 28 с.
4. Ткачук А. І. Особливості вивчення наркоманії (залежності від психостимуляторів та канабіноїдів), як складової соціально-політичних небезпек, при викладанні безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі [Електронний ресурс] / А. І. Ткачук // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. – Кропивнецький, 2019. - Вип. 177(2). - С. 122-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_177(2)__29
5. Устінов О. В. Боротьба з наркозалежністю в Україні: як це відбувається / О. В. Устінов // Український медичний часопис. - 25.06.2020.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ліщина_Мельничук.pdf368,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.