Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19422
Title: Організація рухової активності дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням
Authors: Димидюк, Антон
Тучак, Олег
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Димидюк А., Тучак О. Організація рухової активності дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням / А. Димидюк, О. Тучак // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 76-78.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: рухова активність
ожиріння
Page range: 76-78
Abstract: Проведене вимірювання антропометричних даних та розрахунок ІМТ показав, що з 251 учня молодших класів, які приймали учать у дослідженні14% (36 учня) мали ожиріння і 20% (50 учнів) були в групі ризику, маючи масу тіла вище вікової норми. Розвитку надлишкової маси тіла та ожиріння, а також пов’язаних з ними неінфекційних захворювань значною мірою можна запобігти. З цією метою необхідно вести моніторинг за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей, правильно організовувати розпорядок дня чергуючи навчання з організованою руховою активністю.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19422
References (Ukraine): 1. Андрійчук О. Я. Cучасний погляд на особливості застосування фізичної реабілітації та елементів комплексної терапії у осіб із ожирінням / О. Я. Андрійчук // Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 19. – С. 112–116.
2. Березницький Я. С. Вміст кальцію та вітаміну D3 у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання / Я. С. Березницький, Р. В. Дука // Гастроентерологія. - 2017. - № 4. – С. 272–280
3. Жарова I. О. Фізична реабілітація при первинному екзогенно-конституціональному ожирінні в школярів : монографія / І. О. Жарова. – Київ : Експрес, 2015. – 398 с.
4. Шаповалова Н. В. Перспективи використання засобів рослинного походження для профілактики та лікування ожиріння / Н. В. Шаповалова, М. І. Тарнавська, К. І. Сметаніна // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2018. – № 3. – С. 94–101.
5. Андрійчук О. Я. Інструментальні дослідження у фізичній терапії осіб з деформаціями опорно-рухового апарату / О. Я. Андрійчук, Т. Є. Цюпак, А. М. Сітовський // Innovative development of science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. – Athens, Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 92–95.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Димидюк_Тучак.pdf367,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.