Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19421
Title: Особливості фізичної терапії осіб з травматичним ушкодженням головного мозку на етапі відновного лікування
Authors: Ульяницькa, Нaтaлiя
Ознамець, Наталія
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ульяницькa Н., Ознамець Н. Особливості фізичної терапії осіб з травматичним ушкодженням головного мозку на етапі відновного лікування / Н. Ульяницькa, Н. Ознамець // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 28-30.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізична терапія
травматичне ушкодження головного мозку
Page range: 28-30
Abstract: Теоретичний аналіз науково-методичної літератури та практичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних фахівців довів вагоме значення фізичної реабілітації у відновленні функціонального стану осіб з ЧМТ. Перспективи подальших досліджень пов’язані із вивченням можливостей використання різних альтернативних методів і засобів у комплексній програмі фізичної терапії для вторинної профілактики ускладнень у осіб з ЧМТ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19421
References (Ukraine): 1. Анников Ю. Г. Современная интерпретация реабилитации больных с нейротравмой : обзор / Ю. Г. Анников, И. Л. Кром, М. В. Еругина // Саратовский науч.-мед. журн. – 2017. – № 13. – С. 85–88.
2. Эпидемиология инвалидности вследствие черепно-мозговых травм в Украине / В. Голик [и др.] // Здоров’я нації. – 2011. – № 3. – С. 30-40.
3. Когнитивные расстройства в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы как причина ограничения жизнедеятельности пострадавших / В. М. Школьник [и др.] // Український нейрохірургічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 5–10.
4. Treatment Options for Heart Failure, American Heart Association [Electronic resource] . – Available from : Availablefrom:http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/TreatmentOptionsForHeartFailure/Treatment-Options-for-Heart Failure_UCM_002048_Article [Сited 2016, 10 Aug.].
5. World Health Statistics Association [Electronic resource]. – Available from : http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics [Сited 2017, 22 Sept.].
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Уляницька 28.pdf370,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.