Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19419
Title: Особливості фізичної терапії хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі відновного лікування
Authors: Ульяницькa, Нaтaлiя
Гарбарчук, Віталiй
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ульяницькa Н., Гарбарчук В. Особливості фізичної терапії хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі відновного лікування / Н. Ульяницькa, В. Гарбарчук // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 9-11.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фізична терапія
ішемічна хвороба серця
Page range: 9-11
Abstract: Теоретичний аналіз науково-методичної літератури та практичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних фахівців довів вагоме значення фізичної реабілітації у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи у пацієнтів з ХСН. Перспективи подальших досліджень пов’язані із вивченням можливостей використання різних альтернативних методів і засобів у комплексній програмі фізичної терапії для вторинної профілактики ускладнень у пацієнтів з ХСН.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19419
References (Ukraine): 1. Аронов Д. М. Постстационарная реабилитация больных с основными сердечно-сосудистыми заболеваниями на современном этапе / Д. М. Аронов // Кардиология. – 1998. – № 8. – С. 69–80.
2. Смірнова І. П. Ішемічна хвороба серця та фактори ризику. Епідеміологічний погляд / І. П. Смірнова, І. М. Горбась // Нова медицина. – 2012. – № 3. – С. 22–25.
3. Чазов Е. И. Проблема лечения больных ишемической болезнью сердца / Е. И. Чазов // Терапевтический архив. – 2010. – № 9. – С. 59– 70.
4. Treatment Options for Heart Failure, American Heart Association [Electronic resource]. – Available from: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/TreatmentOptionsForHeartFailure/Treatment-Options-for-Heart Failure_UCM_002048_Article. – [Сited 2016, 10 Aug.].
5. Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods / F. Wilcoxon // Biometrics Bulletin. – 1945. – 1. – Р. 80–83. doi:10.2307/3001968
6. World Health Statistics [[Electronic resource]. – Available from: : http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistic. – [Сited 2017, 22 Sept.].
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Уляницька 9.pdf368,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.