Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18713
Title: Анатомія опорно-рухового апарату
Authors: Пикалюк, Василь Степанович
Лавринюк, Володимир Євгенович
Шевчук, Тетяна Яківна
Шварц, Людмила Олексіївна
Коржик, Ольга Василівна
Бранюк, Сергій Віталійович
Апончук, Людмила Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Анатомія опорно-рухового апарату : навчально-методичний посібник для студентів ЗВО III-IV рівнів акредитації за спеціальністю “Медицина” / В. С. Пикалюк, В. Є. Лавринюк, Т. Я. Шевчук, Л. О. Шварц, О. В. Коржик, С. В. Бранюк, Л. С. Апончук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, навчально-науковий медичний інститут, кафедра анатомії людини. Луцьк. 2020. 310 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 22-Jan-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 611.7(075.8)
Keywords: анатомічна номенклатура
остеологія
артросиндесмологія
м’язова система
Abstract: Навчально-методичний посібник містить методичні матеріали по системній анатомії робочих систем людського організму (опорно-руховому апарату): остеології, краніології, артросиндесмологіі і міології. Наведено нові матеріали у розділі «Вступ в анатомію», значно розширені розділи по остеології та краніологіі. У розділах «Артросиндесмологія» і «Міологія» представлена характеристика основних анатомо-топографічних утворень і їх вмісту. Вони доповнені практичними рекомендаціями до препарування, класифікаціями, описами топографій фасцій і клітинних просторів, а дані про кровопостачання та іннервацію будуть корисні не лише під час підготовки до іспиту, а й під час вивчення травматології та ортопедії на 4-5 курсах. Навчально-методичний посібник корисно студентам медичних факультетів ЗВО для організації позааудиторної роботи під час підготовки до чергової теми і самостійної роботи на практичних заняттях, а також може бути використано викладачами-анатомами у їх педагогічній діяльності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18713
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anatom_oporn_aparat.pdf10,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.