Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18679
Title: Творчість М. Рославця в контексті становлення музичного модернізму
Authors: Коменда, Ольга Іванівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Коменда О. І. Творчість М. Рославця в контексті становлення музичного модернізму [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Коменда Ольга Іванівна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2004. - 16 с.
Issue Date: 2004
Date of entry: 20-Jan-2021
Publisher: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського
Country (code): UA
Science degree: кандидат мистецтвознавства
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 17.00.03 - музичне мистецтво
Defense council: Д 26.227.01
Institution defense: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України
Supervisor: Муха, Антон Іванович
Committee members: Зінькевич, Олена Сергіївна
Ржевська, Майя Юріївна
UDC: 78.072
Keywords: М. Рославець
модернізм
система синтетакорду
фенотип
еволюція
музичний символізм
музичний конструктивізм
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню творчості одного з лідерів світового модернізму Миколи Андрійовича Рославця(1881-1944). У даній роботі виявлено життєві передумови формування творчої особистості композитора-модерніста, визначено роль творчих здобутків Рославця в контексті української культури, доведено поворотне значення харківського періоду творчої біографії митця (від символізму до конструктивізму), здійснено моделювання творчого фенотипу композитора (з точки зору втілення сутнісних ознак модернізму), стверджено універсальність системи синтетакорду та властивий їй еволюційний характер, вибудовано цілісну стильову платформу митця, виявлено чіткі ознаки музичного символізму і музичного конструктивізму у його індивідуальному стилі.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18679
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04KOISMM.pdf373,87 kBAdobe PDFView/Open
avtoref.pdf6,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.