Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18092
Title: Міські стани в структурі населення Волинської губернії (кінець XVIII – середина ХІХ ст.)
Authors: Карліна, Оксана Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Карліна О. М. Міські стани в структурі населення Волинської губернії (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: Гаврилюк С. В. [та ін.]. – Луцьк. – 2018. – № 6 : Серія : Історичні науки. – С. 3-16.
Issue Date: 2018
Date of entry: 21-Jul-2020
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Волинська губернія
населення
міські стани
міщани
купці
«вільні люди»
«громадяни»
«почесні громадяни»
Abstract: Визначено категорії населення, які належали до міських станів у Волинській губернії впродовж 1795–1861 рр. На рубежі XVIII і ХІХ ст. серед міських станів волинських міст виділено купців, міщан, вільних людей та іноземців, а з 1830-х рр. – «громадян» і «почесних громадян»; ремісників або цехових майже не фіксували як окремий міський стан, а включали до стану міщан. Найчисленнішим було міщанство, а купці становили лише декілька відсотків у складі населення губернії. На підставі статистичних даних проведено аналіз змін у чисельності різних категорій міських станів. Частка міщан і купців у складі населення губернії зростала і в 30-х рр. ХІХ ст. сягнула 15–18 %. У другій половині 50-х років ХІХ ст. вона зменшилася через несприятливу демографічну ситуацію. На той час міські стани становили більшість у складі населення в усіх повітових містах губернії, крім Житомира. На Волині на кілька відсотків чисельність міських станів у складі населення губернії була більшою, ніж у європейській частині Російської імперії.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18092
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Історичні науки", 2018, № 06 (379)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карлін О. М..pdf464,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.